גיליון מס 53 יולי 2010

עדכונים מפעילות האגודה לחודש יולי 2010

עדכונים אודות הרפורמה בתכנון ובניה, תגליות הגז וועדת ששינסקי, פרסומים בתקשורת ועוד

קריאה משותפת של ארגונים לוועדת ששינסקי לאימוץ עקרונות למדיניות ממשלת ישראל ביחס לניצול משאבי נפט וגז

בעקבות מצבורי גז גדולים באתרים "תמר" ו"ליוויתן", שהתגלו מול חופי חיפה הוקמה ועדת ששינסקי על מנת לבחון את מדיניות המיסוי על היזמים, ושיעור התמלוגים שתקבל המדינה. בהמשך לכך, כ- 20 ארגונים חברתיים וסביבתיים ביניהם האגודה לצדק חלוקתי, הגישו נייר עמדה מקדמי לועדת ששינסקי וביקשו כי זו תנהל הליך ציבורי, אחראי ושקוף, אשר יוביל לתוצאות המשקפות אינטרס ציבורי רחב בכל הנוגע לניצול משאבי הנפט והגז של מדינת ישראל.

הרפורמה בתכנון ובניה – המאבק נמשך

קריאה משותפת לראש הממשלה: "הפרד את פרק התכנון מהרפורמה בחוק התכנון והבניה"

הרפורמה בתכנון ובניה והדו"ח של Doing Business – על מה באמת מדובר?

דו"ח של Doing Business, אשר ראש הממשלה ומנכ"ל משרדו חוזרים ומנופפים בו כהוכחה לנחיצות הרפורמה בתכנון ובניה, הינו בבחינת הטעיית הציבור. בחינה מעמיקה שערכה האגודה לצדק חלוקתי בהקשר לדו"ח המדובר של הבנק העולמי, המתודולוגיה והמהימנות שלו, חושפת כי ראש הממשלה נסמך על כרעי תרנגולת.

  • 1
;