המאבק על קרקעות הציבור נמשך

המאבק על הקרקעות החקלאיות עולה מדרגה, והמינהל יוצא להגנת האינטרס הציבורי.


בעבר סקרה האגודה לצדק חלוקתי את ההתדיינויות והפסיקה בנוגע לניסיונות המגזר הכפרי לשפר את מעמד ברי הרשות בקרקע החקלאית ולהצהיר על בעלותם בקרקעות הציבוריות (להרחבה ר' כתבה בעניין). כעת, נראה שהמאבק משני הצדדים מתעצם.
כך, למשל, אחת התביעות, שסוקרה בהרחבה באמצעי התקשורת, הוגשה על ידי 52 מחזיקי נחלות מכפר ורבורג (להלן: "מחזיקי הנחלות") שתבעו בעלות על קרקעות המושב.
בתמצית, מחזיקי הנחלות טענו כי חברת אמיקא (חברה ציונית שהוקמה למטרת יישוב הארץ), לא דאגה להסדיר את רישום הקרקעות על שמם, כצאצאים של רוכשי הקרקעות, וכי יש לבטל את ההכרזה שנכסים אלו הם נכסי נפקדים ולראות בהם כבעלי הזכויות במקרקעין.
מנגד ביקשה המדינה לדחות את התביעה על הסף, בין היתר, בשל התיישנותה. המדינה טענה שמדובר בתביעה לאכיפת זכות חוזית במקרקעין מוסדרים, שהוגשה לאחר שחלפו כמעט 70 שנה מהיום בה נולדה עילת התביעה.
בהחלטה שהתקבלה בעניין, קבע בית המשפט המחוזי[1], שאין לדחות את התביעה על הסף, שכן עילת התביעה נולדה רק בשנת 2007, שעה שחברת אמיקא כפרה לראשונה בחובת נאמנותה כלפי מחזיקי הנחלות. עם זאת, הוסיף בית המשפט כי בפני התובעים דרך ארוכה מאוד רצופת קשיים רבים להוכחת תביעתם.
מנגד, החליט מינהל מקרקעי ישראל להגן על האינטרס הציבורי והגיש תביעה נגד מחזיקי הנחלות, לפינוי יתרת 715 דונם של קרקע חקלאית שבבעלות המדינה ולתשלום דמי שימוש בסך 35 מיליון שקל בגין שימוש חקלאי שעשו מחזיקי הנחלות בקרקע במשך 70 שנה (בהסתמך על פרסום באמצעי התקשורת).

כחלק מאסטרטגיה מכוונת, המגזר הכפרי החל בשנים האחרונות, להציף את בתי המשפט השונים, בתביעות פרטניות לבעלות על קרקעות אשר בחכירתם (ר' דוגמא מהעת האחרונה), במטרה להשיג תקדים לבאות. עמדת האגודה באופן עקרוני ועקבי הינה שניסיון לשנות את מערך הזכויות כיום על בסיס טענות היסטוריות, כביכול מחייבת חזרה לנקודת הפתיחה של הקצאת הקרקעות הראשונית. בדיקה כזו עשויה לגלות (וכך אף צפוי שיקרה) כי למחזיקי הנחלות יש הרבה יותר מה להפסיד מאשר להרוויח. התנהלות המינהל בהגשת התביעה הינה הדגמה והמחשה של הדברים. ברור כי אם מחזירים את הגלגל לאחור, הרי שהדבר פועל לשני הצדדים ולכן בהחלט ייתכן ששכרם של ברי הרשות בכפר ורבורג ייצא בהפסדם בסופו של יום. שעל כך נאמר – מי שגר בדירת זכוכית שיישמר שלא לזרוק אבנים החוצה. מכל מקום, נוכח הטענות שהועלו ע"י ברי הרשות בכפר ורבורג נראה כי עמדת המינהל בתביעה שהגיש משקפת עמדה ציבורית ראויה.

_______________________________________
[1] תא 9106-02-08 מנהל מקרקעי ישראל ואח' נ' שי אגרונוב ואח', החלטה מיום 13/7/099.
בגיליון: "חוזה זמני לא מעניק זכויות קבועות בקרקע"; "של מי הקרקעות מהן מושב נחלים מתעשר?"; "המאבק על הקרקעות הציבוריות נמשך"; "עדכונים לחודש אוקטובר 2009".


הצטרף לרשימת התפוצה

הכנס את כתובת הדוא"ל שלך וקבל את חדשות האגודה ישירות למייל.

;