עדכונים לחודש אוקטובר 2009

עדכונים לחודש אוקטובר 2009


עתירה בעניין חברות המים המינראליים – כזכור, האגודה לצדק חלוקתי הגישה ביום 14/5/08 עתירה לבג"צ, ובמסגרתה התבקש בית המשפט לאסור את המשך המכירה והשיווק של המים המינראליים כיוון שזה נעשה כיום בניגוד לחוק (להרחבה אודות טענות האגודה).
הדיון בעתירה, אשר אמור היה להתקיים ביום 31/12/09 נדחה ל - 10/3/2010 בשעה 9:00.

רפורמה בענף הלול-
כפי שפורסם בגיליון קודם, ביום 20.8.09 פנתה האגודה למינהל מקרקעי ישראל ולמשרד האוצר וטענה בפניהם שהרפורמה בענף הלול מעודדת יזמות בקרקע ציבורית ועתידה להעניק הטבות בלתי סבירות למספר מועט של מגדלי עופות באזור "מרום הגליל" על חשבון הקופה הציבורית (להרחבה ר' כתבה בעניין).

ביום 28.10.09 נתקבלה תשובה ממשרד האוצר, אשר אינה נותנת מענה לטענות שהעלתה האגודה. תשובת משרד האוצר תמוהה במקצת. מחד, מקבל האוצר את טענת האגודה כי הרפורמה מעניקה לבעלי הלולים קרקע ציבורית לצורך יזמות כפרית ומאפשרת שינוי ייעוד של קרקע חקלאית. כדברי האוצר "הפינוי [של הלולים] יאפשר הסבת שטחים אלה לשימושים של מגורים וזימות כפרית, אשר נמצאו ראויים על פי מדיניות התכנון הארצית והמחוזית".

מאידך, טוען האוצר כי "...שינוי יעוד הקרקע אינו מהווה הטבה נוספת הניתנת במסגרת הרפורמה בענף הלול, מכיוון ששינוי כאמור ניתן לעשות ללא קשר לרפורמה...".
תשובה זו אינה ברורה שכן, לא ניתן לנתק בין הרפורמה לשימושים החדשים המתאפשרים בקרקע. ללא הרפורמה, אשר מעתיקה את הלולים אל מחוץ למושבים, לא היו מתפנים שטחים לצורך "יזמות כפרית". יש להדגיש, כי הרפורמה היא זו שמעודדת את המרת העיסוק ואת שינוי הייעוד בקרקע.

כמו כן, לא ברור מתגובת האוצר האם קיימת כוונה לגבות תשלום כלשהו מבעלי הלולים עבור השימושים החדשים בקרקע.

להרחבה בעניין הרפורמה, ראו כתבה בThe Marker – שכותרתה "רפורמה בענף הלול: 500 לולים משפחתיים בגליל העליון יועתקו בקרוב ללולים מרכזיים מחוץ ליישובים" מאת צפריר רינת.
בגיליון: "חוזה זמני לא מעניק זכויות קבועות בקרקע"; "של מי הקרקעות מהן מושב נחלים מתעשר?"; "המאבק על הקרקעות הציבוריות נמשך"; "עדכונים לחודש אוקטובר 2009".


הצטרף לרשימת התפוצה

הכנס את כתובת הדוא"ל שלך וקבל את חדשות האגודה ישירות למייל.

;