עדכונים לחודש יולי 2009

בין העדכונים: מכתבים, ניירות עמדה, עדכונים בתקשורת ועודהמאבק כנגד ה"רפורמה" המוצעת במקרקעי ישראל
כתוצאה ממאבק ציבורי עיקש של ארגונים לשינוי חברתי וסביבתי, אנשי אקדמיה ופעילים חברתיים, אשר האגודה לצדק חלוקתי שותפה לו, נכשלה הממשלה ביום 22/07/09, בהעברת הרפורמה המוצעת במקרקעי ישראל. אנו סבורים כי ההישג הנקודתי בדחיית החוק הוא חלק ממאבק כולל למען צדק חלוקתי בארץ. להלן מספר עדכונים אודות הפעילויות העיקריות של האגודה במסגרת המאבק:
לקראת הדיון שנערך בוועדת הכלכלה של הכנסת ביום 12/07/09, בו נערכה הצבעה על סעיפי הצעת החוק, הפיצה האגודה לחברי הוועדה, מסמך הסתייגויות מטעמה ונציגיה השתתפו בדיון שהתקיים באותו היום וכן בדיונים שקדמו לו.
חשוב לציין כי מספר הסתייגויות מרכזיות של האגודה, באו לידי ביטוי בנוסח של הצעת החוק לקריאה שנייה ושלישית של מליאת הכנסת. בין היתר, הוסף סעיף הקובע כי הבעלות תועבר אך ורק בקרקע שדמי החכירה עבורה שולמו מראש (חוזה חכירה מהוון). נקבע כי על הרשות החדשה שתוקם למנוע ריכוז קרקע בידי יחידים וכן נקבע כי הקניית הבעלות בקרקע תוגבל לשטח של עד 16 דונם. השטח הכולל של קרקע עירונית, שניתן להעביר בו בעלות הוגבל ל- 800 אלף דונם (לעומת הניסיון לבטל לחלוטין את מגבלת השטח). כמו כן, גופים ציבוריים כגון חברות ממשלתיות, תאגידים סטטוטוריים ורשויות מקומיות, לא יוכלו לקבל בעלות בנכסי המקרקעין שלהם.
האגודה לצדק חלוקתי פועלת במסגרת הקואליציה האזרחית – סביבתית נגד הפרטת הקרקעות, הכוללת ארגונים לשינוי חברתי וסביבתי הנאבקים ב"רפורמה" במינהל מקרקעי ישראל (האתר הרשמי של הקואליציה: www.bibidont.com) (תקרא להלן: "הקואליציה"). אשר למאבקה של הקואליציה ברפורמה, ראה פרסומים באתרי האינטרנט "כלכליסט"; "גלובס"; "Bizportal" ו"הארץ".
האגודה הפיצה לחברי הכנסת, נייר עמדה מטעמם של חברי האקדמיה בישראל, בנושא הרפורמה המוצעת. כמו כן, עו"ד נדיה מוגילבסקי, מהאגודה לצדק חלוקתי, התראיינה בנושא הרפורמה, בתוכנית "בצבע הכסף" ברשת ב', ביום 13/07/09 וכן בתוכנית "עושים סדר" עם בן כספית בערוץ 23, ביום 15/07/09; טור דעה מאת עו"ד מוגילבסקי, אודות אישור הרפורמה בוועדת הכלכלה, פורסם ב"גלובס".
זאת ועוד, נשלחו מכתבים רבים מטעם הקואליציה למקבלי ההחלטות, בין היתר, ליו"ר האופוזיציה, חה"כ ציפי לבני, לשר הגנת הסביבה, מר גלעד ארדן, לשר החינוך, מר גדעון סער וכן לחה"כ מירי רגב. במסגרת המכתבים נקראו השרים וחה"כ להתנגד לרפורמה בהצבעה הצפויה.
כמו כן, במסגרת המאבק ובניסיון למנוע את העברת הרפורמה, הוקם חדר מצב של ראשי הארגונים החברים בקואליציה. בימים האחרונים ובמטרה להמשיך ולשכנע ח"כ להתנגד לרפורמה בהצבעה הקרובה, מתקיימים חדרי מצב בשלושה מוקדים שונים בארץ וביניהם במשרדי האגודה לצדק חלוקתי.
ביום 29/07/09 נערך כנס חירום במשכן הכנסת, ביוזמת הקואליציה והשדולה הסביבתית - חברתית. הכנס נערך לקראת ההצבעה בעניין הרפורמה, הצפויה להיערך במליאת הכנסת בדיון פגרה מיוחד, ביום שני ה- 03/08/09. האגודה ממשיכה במאבקה.
הקואליציה לקידום דיור בהישג יד בישראל
האגודה לצדק חלוקתי חברה בקואליציה אשר הוקמה במטרה לקדם דיור בהישג יד בישראל. הקואליציה מונה גופים חברתיים ואקדמיים ובין היתר, האגודה לזכויות האזרח בישראל, הקליניקות לזכויות אדם באוניברסיטת חיפה ובאוניברסיטת תל אביב, בליווי אנשי אקדמיה ואנשי מקצוע.
ביום 30/06/09 נשלח מכתב ראשון מטעם הקואליציה, לראש עיריית תל אביב – יפו, מר רון חולדאי, בעניין היוזמה ל"דיור בר השגה" בתל אביב – יפו.

בגיליון: עוד לא אבדה תקוותנו: הקואליציה נגד הפרטת הקרקעות ; סקר הקואליציה האזרחית - סביבתית נגד הפרטת הקרקעות; המפסידים והמרוויחים בפרויקט ה"הרחבות"; עדכונים לחודש יולי 2009


;