עדכונים לחודש יוני 2009

בין העדכונים: מכתבים, ניירות עמדה, פגישות ועוד.פניות של האגודה לצדק חלוקתי לגורמים בכירים ומקבלי החלטות, בעניין הרפורמה המוצעת במקרקעי ישראל- לקראת הדיון שנערך בוועדת הכלכלה של הכנסת ביום 03/06/09, בעניין הרפורמה המוצעת במקרקעי ישראל, הפיצה האגודה לצדק חלוקתי לחברי הכנסת, נייר עמדה מפורט מטעמה בנושא הרפורמה המוצעת.
במסגרת נייר העמדה, התייחסה האגודה לכשלים המרכזיים של הרפורמה המוצעת וקראה לחברי הכנסת ליתן את הדעת לאינטרס הציבורי הכולל ולזכותם של כלל תושבי המדינה בקרקעות הציבוריות וכן למנוע את העברת רפורמת הקרקעות המהפכנית במסגרת "חוק ההסדרים" (להרחבה ראה כתבתנו הקודמת בנושא).
בעקבות המאבק הציבורי, הפרק המתייחס להצעת הרפורמה פוצל מחוק ההסדרים, אולם בשלב זה נראה כי הפיצול הינו וירטואלי בלבד וקצב הדיונים בכנסת מותאם ללוחות הזמנים של חוק ההסדרים.
בנוסף לכך וכחלק מהמאבק, הגישה האגודה לצדק חלוקתי לחברי וועדת הכלכלה של הכנסת נייר עמדה נוסף, המתמודד עם ההסדרים הבעייתיים ברפורמה, פנתה ליו"ר האופוזיציה - ח"כ ציפי לבני, נציגיה השתתפו בדיונים שנערכו בועדת הכלכלה של הכנסת וכן בפגישה שנערכה עם נציג משרד האוצר.
הסכם חילופי הקרקעות בין הקרן הקיימת לישראל למדינה במסגרת הסכם העקרונות בין הקק"ל למדינה, בנוגע לקרקעות ולרפורמה במינהל מקרקעי ישראל, תתבצע עסקת חילופי מקרקעין בין המדינה לקק"ל, בסדרי גודל משמעותיים.
לטענת האגודה לצדק חלוקתי עסקה בסדר גודל כזה, במסגרתה מעבירה המדינה לקק"ל קרקעות השייכות לציבור, דורשת הערכה תקציבית ביחס לשווי הקרקעות המוחלפות, על מנת שניתן יהיה להעריך את התמורה שמקבלת המדינה עבור הקרקעות.
אי לכך, פנתה האגודה לצדק חלוקתי למנהל מינהל מקרקעי ישראל, מר ירון ביבי וליועץ המשפטי של המינהל, מר קווינט יעקב, בבקשה לדעת האם נערכה הערכה תקציבית כלשהי ביחס לשווי הקרקעות המוחלפות וכן באיזה סדר גודל של קרקעות מדובר.
כמו כן ובטרם נערכה ישיבת הדירקטוריון של קק"ל, אשר במהלכה נדונו הצעת הרפורמה במקרקעי ישראל וטיוטת הסכם העקרונות בין המדינה לקק"ל, פנתה האגודה לצדק חלוקתי לחברי הדירקטוריון.
האגודה הפיצה את נייר העמדה מטעמה וקראה לחברי הדירקטוריון לשקול, בטרם קבלת החלטתם, את העובדה כי הפרטת הקרקע, אשר הינה משאב ייחודי, מוגבל ויקר ערך במדינתו הינו מעשה בלתי הפיך וכן לקחת בחשבון את כל ההשפעות של הרפורמה על מערך החיים במדינה, השלכותיה החברתיות, הכלכליות והסביבתיות שלה.
בנוסף לכך, פנה יו"ר האגודה לצדק חלוקתי, ד"ר סנדי קדר, לחברי האסיפה הכללית של הקק"ל ברחבי העולם וביקש להפנות את תשומת לבם להליכים המואצים, ספק תקינים, לאישור הסכם העקרונות.


בגיליון: לא להפרטת הקרקעות; הרפורמה במקרקעין - מענה לשאלות (ולתשובות) משרד האוצר; עדכונים לחודש יוני 2009.הצטרף לרשימת התפוצה

הכנס את כתובת הדוא"ל שלך וקבל את חדשות האגודה ישירות למייל.

;