יד ימין אינה יודעת מיד שמאל

בית המשפט המחוזי במרכז, פסק[1] לאחרונה, כי המחזיק בקרקע זכאי להנות מתשלום דמי שימוש מופחתים, בגין שימוש ללא היתר בקרקע חקלאית, בהתאם להחלטה מס' 1101 של מועצת מקרקעי ישראל, החלטה שהמינהל הורה על עיכוב יישומה.


בתמצית, מדובר במחזיק נחלה אשר חויב בתשלום דמי שימוש ראויים למינהל מקרקעי ישראל, בגין שימוש שנעשה ללא היתר בקרקע חקלאית.במסגרת הערעור שהגיש, טען המחזיק בין היתר, כי יש לקבוע בעניינו דמי שימוש מופחתים בהתאם להחלטה 1101 של מועצת מקרקעי ישראל, זאת במקום השיעורים הגבוהים יותר שנקבעו בהחלטה 755 (אשר היתה תקפה בטרם קבלת החלטה 1101 ואשר על בסיסה קבע בימ"ש השלום את הסכום לתשלום).
בית המשפט המחוזי, קיבל את ערעורו וקבע כי המחזיק בנחלה זכאי להנות מתחולתה של החלטה 1101 על חובות העבר, בהם הוא חב.
נזכיר, כי האגודה לצדק חלוקתי עתרה בעבר לבג"צ, כנגד החלטה 1101 (והחלטה 979). המשך הדיון בעתירות שהוגשו כנגד החלטות אלה, יתקיים ביום 8/3/09 (אודות הדיון הקודם ראה פרסום קודם).
בהתאם להחלטה 1101, ניתן להסדיר את חובות העבר בגין השימושים הבלתי חוקיים שנעשו בקרקע חקלאית, כנגד תשלום של 5% בלבד מערך הקרקע (לעומת תשלום 10% לפי ההחלטה הקודמת 755).
נדגיש בעניין זה, כי סך של 5% הוא אותו שיעור תשלום המקובל עד היום, עבור שימושים חורגים אשר קיבלו היתר מראש. מכאן שמדובר באותו תשלום הנדרש הן מפורעי החוק והן ממקיימיו.
בנוסף לכך, בהתאם להחלטה ניתנת הקלה משמעותית נוספת לחוכר, לפיה, הוא ישלם עבור 4 שנות שימוש בלתי חוקיות בלבד, זאת במידה ויסדיר את השימושים החורגים בתוך שנתיים.
כפי שנטען בהרחבה במסגרת העתירה, החלטה זו מטיבה דווקא עם מפרי החוק, אשר בפועל, נושאים בתשלומים הפחותים מאלה הנושאים חוכרים שפעלו בהתאם לחוק. החלטה זו משדרת למעשה לכל מקיימי החוק כי עמדו לחינם בתנאיו ובכללי המינהל לעניין השימושים בנחלה.
עוד נזכיר בעניין זה, כי לאור העתירות שהוגשו כנגד החלטה זו, הוחלט במינהל לעכב את יישום החלטה 1101 עד אשר בג"צ יכריע בבקשות למתן צוים זמניים כנגד הפעלת החלטה זו [2].

ראשית, על פניו, נראה כי המינהל לא הציג כלל בפני בית המשפט את העובדה כי יישום החלטה 1101 למעשה מעוכב בשלב זה. האגודה מצרה על כי מינהל מקרקעי ישראל מתעלם מהחלטתו להקפיא את יישום החלטה 1101 כאמור לעיל ובכוונתה לפנות בעניין זה ליועץ המשפטי של המינהל.
שנית, יש במקרה זה כדי להדגיש את האבסורד הגדול הגלום במסגרת החלטת המועצה (כפי טענות האגודה) לפיו, מוענק פרס לאותם אזרחים אשר בחרו להפר את הוראות הדין ואף יש בו כדי להוות תמריץ להפרות חוק עתידיות.
_____________________________________
[1]ע"א 4724-08-07 (מרכז) יהושע מרצקי נ' מינהל מקרקעי ישראל.
[2]נציין כי ההחלטה על עיכוב היישום של החלטת מועצה 1101 נתקבלה ופורסמה במהלכו של הליך משפטי זה.

בגיליון: המכרז החדש במתחם מעוין השורק - טוב לאיקאה ורע לציבור; מקיבוץ למושב - האמנם שינוי ארגוני בלבד?; יד ימין אינה יודעת מיד שמאל; עדכונים לחודש פברואר 2009.


הצטרף לרשימת התפוצה

הכנס את כתובת הדוא"ל שלך וקבל את חדשות האגודה ישירות למייל.

;