עדכונים לחודש פברואר 2009

בין העדכונים: הליכים משפטיים, פרסומים ועוד...


משקי עזר – בישיבתה מיום 5/1/09, קיבלה מועצת מקרקעי ישראל החלטה (מס' 1178) בעניין משקי העזר. החלטה זו נחתמה ע"י שר האוצר ונכנסה לתוקף ביום 15/02/099.
נזכיר כי בגיליון הקודם, התייחסה האגודה להצעת ההחלטה בעניין משקי העזר, אשר הונחה על סדר היום של המועצה בישיבתה זו, אשר עיון בה העלה כי הינה שונה מהותית מקודמתה וכי טענותיה המרכזיות של האגודה נתקבלו (להרחבה בנושא ראה פרסום קודם).
הלכה למעשה, במסגרת החלטתה זו ביטלה המועצה את אותה הטבה כלכלית אדירה לבעלי הזכויות במשקי העזר, אשר עמדה בבסיסה של הצעת החלטה קודמת. ההחלטה החדשה קובעת בעניין משקי העזר כי זכויות החוכרים לשינוי הייעוד של הקרקע החקלאית, ישולמו באופן מלא (תשלום של 91%% משווי הקרקע) ולא כנגד שליש בלבד מערך הקרקע (כפי שהיה במסגרת הצעת החלטה קודמת).
עתירה נגד החלטות 979 ו- 1101 של מועצת מקרקעי ישראל – המשך הדיון בעתירות שהוגשו כנגד החלטות מועצת מקרקעי ישראל מס' 979 ו- 1101, צפוי להתקיים ביום 08/03/09 שעה 10.00 בפני ההרכב המתוכנן: כב' הנשיאה ד' ביניש, כב' המשנה לנשיאה א' ריבלין, כב' השופטת א' פורקצ'יה, כב' השופט א' א' לוי, כב' השופטת מ' נאור, כב' השופטת ע' ארבל, כב' השופט ס' גובראן (להרחבה אודות הדיון הקודם, ראה כתבה בעניין).
עתירת המים – נזכיר כי האגודה עתרה במאי 2008 לבג"צ כנגד, בין היתר, חברות המים המינרלים הפעילות כיום בישראל (מי עדן, נביעות ועין גדי), בדרישה לאסור את המשך המכירה והשיווק של המים המינרליים כיום, אשר נעשים, לטענתה, בניגוד לחוק.
עתירתה של האגודה וסוגיית שיווקם של המים המינרליים המצויים בבעלות ציבורית, עלו לאחרונה, במסגרת מספר פרסומים בכלי התקשורת: בכתבתם של עמיר בן דוד ויונתן גור מיום 18/2/09 בעיתון "ידיעות אחרונות"; בתוכנית "יוצאים לאור" עם דליק וולניץ בגלי צה"ל, ביום 18/2/09; וכן בראיון שהתקיים בנושא זה בתוכנית "עושים סדר" עם בן כספית בערוץ 23, ביום 22/2/09.
עתירת האגודה בעניין המכרז להקצאת מגרשים ביישוב משמר דוד – ניתן צו מוחלט האוסר על מינהל מקרקעי ישראל לשווק את יתרת המגרשים (למעט 5 הצעות שכבר הוגשו) בדרך של מכרז המוגבל לבני המקום בלבד.
נזכיר כי האגודה עתרה בבקשה להורות למינהל לבטל את התנאי המגביל המאפשר אך ורק את השתתפותם של תושבי המועצה האזורית גזר, במכרז להקצאת 32 מגרשים ביישוב משמר דוד (להרחבה בנושא ראה פרסום קודם).
כפי שפרסמנו, בית המשפט לעניינים מינהלים (כבוד השופט זפט) הורה למינהל שלא לשווק את יתרת 27 המגרשים במכרז הכולל תנאי המגביל את ההשתתפות לבני המקום בלבד. החלטה זו מקבלת למעשה את עמדת האגודה, לפיה, התנאי המגביל שהוסף למכרז ע"י המינהל, עומד בניגוד להוראות החלטת המועצה.
ביום 09/02/09 ניתנה החלטה זו כפסק הדין בעתירה, בהסכמת הצדדים.

בגיליון: המכרז החדש במתחם מעוין השורק - טוב לאיקאה ורע לציבור; מקיבוץ למושב - האמנם שינוי ארגוני בלבד?; יד ימין אינה יודעת מיד שמאל; עדכונים לחודש פברואר 2009.


הצטרף לרשימת התפוצה

הכנס את כתובת הדוא"ל שלך וקבל את חדשות האגודה ישירות למייל.

;