עדכונים לחודש אוקטובר 2008

הליכים משפטים, הגשת ניירות עמדה, ועדכונים נוספים... העתירה נגד החלטות 979 ו1101 – האגודה לצדק חלוקתי הגישה תגובתה לתיקון החלטה 979 (החלטה 1155), אשר מחילה הנחות הנהוגות באזורי עדיפות לאומית גם על התשלומים המשתלמים לפי החלטה 979 (למעט תשלום דמי החכירה בשיעור של 3.75%)(לעיון בפרסום קודם של האגודה בעניין)


האגודה טענה כי בהחלטה 1155 מעניקה הנחות נוספות, וזאת על גבי ההטבות האדירות שניתנו מלכתחילה במסגרת החלטה 979. האגודה סבורה כי עריכת אבחנה בין היישובים המצויים בפריפריה ובין היישובים במרכז הארץ, מתבקשת פעמים רבות ואולם, נוכח רף ההטבות "הבלתי סביר" שקבעה החלטה 979, בוודאי שאין מקום לכל הטבה נוספת.

בנוסף בתגובתה התייחסה האגודה לחוות דעתה של הגב' יהודית מורד, מנהלת אגף החוכרים במינהל מקרקעי ישראל, בנוגע להחלטה 979 (להרחבה ר' כתבה בעניין ופרסום בעיתון גלובס)


החלטה 969 – הצוות הבינמשרדי גיבש את המלצותיו אודות החלטה 969 (להרחבה ר' כתבה בעניין), בהמשך לכך, מועצת מקרקעי ישראל צפויה לדון בקרוב בהמלצות . האגודה לצדק חלוקתי שוקדת כעת על הכנת נייר עמדה מטעמה.

הסדרת הבנייה הבלתי חוקית ביישובי מיעוטים – בהמשך לכתבת האגודה מגיליון קודם, אודות ההחלטה שהתקבלה במועצה העוסקת בהסדרת הבנייה הבלתי חוקית ביישובי מיעוטים והמדיניות הבעייתית בה נוקטת המדינה, פורסמה כתבה נרחבת על הנושא באמצעי התקשורת (ר' גמישות הזמן וגמישות החוק - גלובס עיתון העסקים של ישראל).

פרויקט אקוואריה – הכנסת צפויה לדון בדוח מבקר המדינה אודות פרויקט אקוואריה ב - 4/11/08.

בגיליון: האגודה לצדק חלוקתי חושפת חוות דעת של מנהלת בכירה במינהל מקרקעי ישראל המעבירה ביקורת קשה על החלטת המועצה 979; גובשו המלצות הצוות הבינמשרדי בעניין החלטה 969 הקובעת פיצוי למתיישבים שאדמתם הופשרה לבנייה; פורסמו נימוקי בית המשפט העליון בעניין אי מינויו של יואל לביא למנהל מינהל מקרקעי ישראל; עדכונים לחודש אוקטובר 2008.


;