פורסמו נימוקי ביהמ"ש העליון בעניין אי מינויו של יואל לביא למנהל מנהל מקרקעי ישראל

רקע: יואל לביא הגיש את מועמדותו לתפקיד מנהל מינהל מקרקעי ישראל, ונמצא מתאים לתפקיד על ידי ועדת איתור ואף היה המועמד המועדף של השר שהתכוון להמליץ על מינויו בפני הממשלה. ברם, בטרם הובאה מועמדותו לאישור הממשלה, נתן היועץ המשפטי לממשלה חוות דעת בה נקבע כי יואל לביא אינו כשיר להתמנות לתפקיד מנהל מינהל מקרקעי ישראל וכי "לא ניתן להביא את מועמדותו של מר לביא בפני הממשלה, הממשלה אינה רשאית, מבחינה משפטית למנותו".


כזכור חוות הדעת של היועץ המשפטי לממשלה ניתנה בהמשך לפניית האגודה לצדק חלוקתי במכתבמשותף עם ארגון שתי"ל רמלה (פרויקט ערים משותפות), האגודה לזכויות האזרח, עדאלה ועמותת א-דאר ליועץ המשפטי לממשלה, לראש הממשלה ולשר השיכון. במסגרת המכתב הובעה התנגדות הארגונים למינויו של יואל לביא לתפקיד הרגיש, וזאת, בשל התבטאויותיו הפוגעניות כלפי ערביי רמלה ובשל היותו איש פוליטי באופן מובהק (ר' גם טור דעה בעניין).

יואל לביא החליט לעתור נגד חוות הדעת של היועץ המשפטי לממשלה וביום 12.10.2008 ניתן פסק דין[1]מנומק[2] של בית המשפט העליון אשר דוחה את העתירה.
בפסק הדין עמד בית המשפט העליון על חשיבותו של תפקיד מנהל מינהל מקרקעי ישראל[3] ועל השיקולים שעל הרשות הממנה לשקול בעת בחינת התאמתו של מועמד לתפקיד וקבע כי "השלכת הדופי הערכי- נורמטיבי שדבק בהתבטאויותיו של העותר על התאמתו המהותית לתפקיד מנהל מינהל מקרקעי ישראל, צריכה להיבחן לא רק בהתחשב בחומרתן של ההתבטאויות הנדונות ונסיבות אמירתן, כשהן לעצמן, אלא גם בהתחשב במהותו ובמאפייניו של התפקיד הציבורי אליו הגיש העותר את מועמדותו".
ובהקשר לחוות דעתו של היועץ המשפטי לממשלה, קבע בית המשפט כי צדק היועץ המשפטי לממשלה בכך שקבע כי לא ניתן להתעלם מההשלכות שיש להתבטאויותיו של מר לביא על התאמתו לכהן בתפקיד מנהל מינהל מקרקעי ישראל וכי " ... נוכח התבטאויותיו הגזעניות והבוטות של העותר נגד הציבור הערבי בשתי הזדמנויות שונות, יתקשה העותר להקרין יחס של ענייניות ושוויוניות כלפי כלל המגזרים בחברה הישראלית – לרבות המגזר הערבי הנזקק לשירותי המינהל"[4].
האגודה לצדק חלוקתי מברכת על פסק הדין שניתן ועל נימוקי ביהמ"ש העליון שהדגיש את חשיבותו ורגישותו של תפקיד מנהל מינהל מקרקעי ישראל.


[1] בג"צ 4646/08 יואל לביא נגד ראש הממשלה ואח' (ניתן ביום 12.10.2008).
[2] פסק דין ללא נימוקים ניתן ביום 6.8.08
[3] "משרת מנהל מינהל מקרקעי ישראל מהווה משרה בכירה בשירות המדינה, האוצרת בתוכה עוצמה ורגישות ייחודיים. מנהל המינהל עומד בראש הגוף המופקד על מרביתן המכריע (יותר מ - 90%) של הקרקעות במדינה, ואחראי על ניהולם בהתאם למדיניות שמתווה מועצת מקרקעי ישראל..אין ספק כי מנהל המינהל מופקד על נכס יחיד במינו מבין נכסי המדינה". ...(ראה פסקה 7).
[4] ר' פס' 26.

בגיליון: האגודה לצדק חלוקתי חושפת חוות דעת של מנהלת בכירה במינהל מקרקעי ישראל המעבירה ביקורת קשה על החלטת המועצה 979; גובשו המלצות הצוות הבינמשרדי בעניין החלטה 969 הקובעת פיצוי למתיישבים שאדמתם הופשרה לבנייה; פורסמו נימוקי בית המשפט העליון בעניין אי מינויו של יואל לביא למנהל מינהל מקרקעי ישראל; עדכונים לחודש אוקטובר 2008.

;