עדכונים מפעילות האגודה לחודש דצמבר 2007

בעניין אתר החרמון, חברת יכין חק"ל, השתתפות בכנסים ועוד...


פרויקט אתר החרמון:

בהמשך לפניות האגודה בסוגיית אחזקת אתר החרמון על ידי מושב נווה אטיב - התקבלה ביום 5/12/07 תגובת עו"ד רחל זכאי היועצת המשפטית למינהל, לה צורפו הסכמים ומסמכים רלבנטיים.

מהתגובה והמסמכים שצורפה לה עולה, כי אכן אין כל הסכם המסדיר את אחזקת אתר החרמון והוא מוחזק על ידי חברה פרטית שבבעלות מושב נווה אטיב.

על פי התגובה מתקיים כעת משא ומתן בין נווה אטיב למינהל (משא ומתן סגור שהציבור לא שותף לו).

בנוסף וביוזמת האגודה לצדק חלוקתי הגיש ח"כ דב חנין שאילתא בנושא לכנסת. השאילתא (1, 2) נענתה ביום 24/12/07 על ידי שר הבינוי והשיכון, זאב בוים.

מתשובת השר עולה כי מושב נווה אטיב ולמעשה חברת הר חרמון שירותי ספורט ונופש באזור הר החרמון ח.פ 5106797-9, לא רק מחזיקה באתר החרמון ללא הסדרה חוזית, אלא גם אינה משלמת כל תמורה כספית למדינה עבור אחזקת האתר.

משכך ונוכח המשמעויות הציבוריות הקשות של המידע שהתקבל, פנתה האגודה למינהל בבקשה לפתוח את המשא ומתן לציבור והחלה לקדם קמפיין ציבורי בנושא, כאשר בשלב הראשון האגודה גיבשה עצומה הקוראת לממשלה ולמינהל מקרקעי ישראל לפתוח את המו"מ הסגור בין המינהל לנווה אטיב ולאפשר לציבור להשתתף בו.

יכין חק"ל:
בהמשך לפעילותה של האגודה בעניין יכין חק"ל עליה דיווחנו בגיליון הקודם, פנתה האגודה בכתב למבקר המדינה, ליועץ המשפטי לממשלה, למנהל מינהל מקרקעי ישראל, לשר השיכון והבינוי ולשר האוצר.

במכתב קבלה האגודה על אפשרותה של יכין חק"ל להחזיק בקרקעות החקלאיות, באזור המכרז, לאחר שאלו יעברו שינוי ייעוד וזאת לאור בין היתר, לאור חוזי החכירה – הנהוגים, החלטות המועצה, והוראות כל דין.

טרם התקבלה תשובה עניינית בתגובה.

כנס ירושלים למדיניות קרקעית:
בתאריך ה - 12/12/07 הרצה ד"ר סנדי (אלכסנדר) קדר, מנהל האגודה לצדק חלוקתי, בכנס ירושלים למדיניות קרקעית של הקק"ל. ההרצאה העלתה שיקולים של צדק חלוקתי לדיון. מובאה מהרצאתו צוטטה בכתבה על הכנס בגלובס (17/12/07, אורית בר-גיל, גלובס-נדל"ן).

כמו כן ביום 9/12/07 פורסם טור דעה על הבעייתיות שבהפיכת אדמה לשעבר של געש לשכונת מיליונרים סגורה על החוף בגלובס, מאת יריב מוהר, דובר האגודה.


בגיליון: סופרמרקט אינו שימוש חקלאי; מעונות החוסים על סף ההפרטה; מינהל מקרקעי ישראל משנה כיוון ויוצא נגד גביית הכספים האסורים מהמשתכנים בהרחבות ; הכנס בין "צדק חלוקתי לצדק סביבתי" הביא לדיאלוג אמיתי בין הצדדים; עדכונים מפעילות האגודה לחודש דצמבר 2007.


;