עדכונים מפעילות האגודה לחודש אוקטובר 2007

השתתפות בדיונים בכנסת, הגשת ניירות עמדה, השתתפות בכנסים ועוד...


השתתפות בדיון בכנסת בנושא "המחסור בדירות בדיור ציבורי"-
ביום 17 באוקטובר 2007 התקיים דיון בועדת הכלכלה של הכנסת בנושא "המחסור בדירות בדיור הציבורי" ( ראה פרוטוקול הדיון). לדיון הוזמנו חברי כנסת, גורמים ממשרד הבינוי והשיכון וממשרדי ממשלה נוספים, חברות משכנות וארגונים חברתיים שונים ביניהם גם האגודה לצדק חלוקתי.

נציג האגודה לצדק חלוקתי טען בדיון (עמ' 46) ביו היתר את הטענות הבאות :

  • גודלה ואופייה של האוכלוסייה המצויה במצוקת דיור לא ידוע, והנתונים הקיימים כיום נוגעים אך ורק לאוכלוסיה העומדת בקריטריונים של משרד השיכון. קריטריונים אלה משתנים מעת לעת לפי שיקולי תקציב ולפיכך לא מהווים מדד ממשי למצוקת דיור.
  • יש צורך לפרסם את הנתונים האמיתיים ולאורם לתכנן פתרונות דיור בהישג יד.
  • מאז שנת 2003 חלה ירידה של 50% בתקציב של משרד השיכון.
  • בנוסף, קרא נציג האגודה לקיים מחקר מקיף בנושא.
בעקבות קריאתו של נציג האגודה הוחלט בסוף הדיון כי יש לערוך מחקר בלתי תלוי באמצעות מרכז המחקר והמידע של הכנסת ("הועדה תפנה גם למרכז החקר והמידע של הכנסת בבקשה לקיים מחקר בלתי תלוי בתקציבים העומדים כרגע לרשות השיכון, כדי לאבחן את היקף הבעיה והצורך בדיור ציבורי לאנשים הנמצאים במצב חברתי – כלכלי שלא מאפשר להם להסתדר היום").
שיתוף פעולה עם חברי קבוצת "רנט-קונטרול- התארגנות אזרחית לדיור שפוי"-
חברי קבוצת הרנט – קונטרול (Rent-control) הינם קבוצת צעירים, בעיקר מתל-אביב, שעוסקת בקידום פתרונות דיור, בשכירות, בערים הגדולות וזאת לאור תעריפי השכירות הגבוהים ותנאי הדיור הירודים בערים אלה. נציג האגודה נפגש עם חברי הרנט-קונטרול ובפגישה הוחלט לקדם מטרות משותפות (ראה לעניין זה גם סעיף הבא).

הגשת נייר עמדה לקראת דיון בכנסת
ב- 30 לאוקטובר 2007, התקיים דיון בכנסת בנושא דיור בר השגה. טרם הדיון, הגישה האגודה נייר עמדה.

בנייר העמדה נדונו, בין היתר, הסוגיות הבאות:

  • העדר מדיניות דיור כוללת וקידום דיור בר השגה במדינת ישראל.
  • העדר נתונים על גודלה ואופייה של האוכלוסייה המצויה במצוקת דיור.
  • סיוע מועט למחוסרי דיור ובהתבסס על קריטריונים פורמאליים ונוקשים.
  • העדר מדיניות דיור תקציבית אחידה.

נייר העמדה שהגישה האגודה לכנסת, התבסס בין היתר, על מחקר ראשוני שערך כלכלן האגודה הכולל סקירה של מסלולי הסיוע שהמדינה מספקת כיום למחוסרי הדיור.

בסופו של נייר העמדה, קראה האגודה לכונן ועדת חקירה פרלמנטארית שתחקור ותספק נתונים בסיסיים בתחום הדיור (לרבות מספרם האמיתי של מחוסרי הדיור בישראל, אחוז בעלי הבתים בישראל, מספר המפונים מדירות מידי שנה), בחינת פתרונות דיור כוללים במדינות אחרות, ובחינת היקף הסיוע בדיור לכלל המגזרים בחברה הישראלית (למשל לעניין זה טענה האגודה כי ראוי לחקור את היקף מקבלי הסיוע בדיור בהחלטה 979 של מועצת מקרקעי ישראל).

לאחר קבלת נתונים וממצאים השוואתיים, סוברת האגודה כי ניתן יהיה להציע פתרונות דיור הוגנים ומעשיים לכלל הזקוקים לכך בחברה הישראלית, על פי מדיניות שקופה, אחידה ושוויונית.

השתתפות בכנס –
נציג האגודה השתתף בכנס הדיור "קורת גג בתל אביב – זכות או מותרות?" שנערך במכללה החברתית-כלכלית שעסק בדיור בהישג יד, דיור ציבורי, דיור מעורב וג'נטריפיקציה (הדרת השכבות החלשות עקב עליית מחירים) ביפו, בשכונת ארגזים, בנווה שאנן ובכפר שלם שבדרום תל-אביב. ב- 21 לאוקטובר 20077.

את הכנס הנחתה ד"ר אמילי סילברמן מהמרכז לחקר העיר והאזור, בטכניון. בכנס השתתפו גם: ח"כ ד"ר דב חנין– יו"ר שדולת החברתית-סביבתית בכנסת, מר חזי ברקוביץ' - מהנדס העיר תל אביב-יפו, עו"ד אמיר בדראן – יועץ ודובר האגודה למען ערביי יפו ועוד...

הדיון עסק בהשלכות החברתיות והכלכליות של סוגיית הדיור בעיר תל אביב-יפו, עם התייחסות לרמה הארצית. במרכז הדיון - זכותם של תושבי העיר לדיור הוגן: דיור ציבורי ודיור בהישג יד. עלתה גם סוגיית הדיירים המוגנים הערבים בעג'מי שמבקשים כעת לפנותם, וכן סופר על תוכנית פינוי-בינוי אגרסיבית בנווה שאנן, ופינויים בכפר שלם, שכונת ארגזים ושכונות נוספות.

הצטרפות לפורום נגד חוק ההסדרים –
האגודה חוששת כי במסגרת חוק ההסדרים מוקצים המשאבים הציבוריים בדרך לא שוויונית ותוך פגיעה בעקרונות הצדק החלוקתי, משכך החליטה האגודה להצטרף לפורום נגד חוק ההסדרים.

בגיליון: החלטת ממשלה קובעת תוכניות ארוכות וקצרות טווח לתכנון ופיתוח מקרקעי ישראל ; מועצת מקרקעי ישראל כחוק ההסדרים ; עדכונים מפעילות האגודה לחודש אוקטובר 2007 .


הצטרף לרשימת התפוצה

הכנס את כתובת הדוא"ל שלך וקבל את חדשות האגודה ישירות למייל.

;