דיון בוועדה לצדק חלוקתי בכנסת בנושא "תמונת מצב תפקוד רשות מקרקעי ישראל"

ביום 14.11.2016 נערך דיון בוועדה לצדק חלוקתי בכנסת, בהשתתפות נציגים מהאגודה לצדק חלוקתי


בהמשך לעבודתה השיטתית של האגודה לצדק חלוקתי בתחום השקיפות ברשות מקרקעי ישראל, יזמה האגודה לצדק חלוקתי דיון מיוחד בוועדה לצדק חלוקתי בכנסת, בראשות ח"כ מיקי זוהר (ליכוד). הדיון, בנושא "תמונת מצב תפקוד רשות מקרקעי ישראל", נערך ביום 14.11.2016 בנוכחות נציגי האגודה, עו"ד רויטל ברילנשטיין ועו"ד מאיר ירום, וכן בהשתתפות מנכ"ל ארגון תהודה עו"ד משה קריף, מר איציק קריספל חבר מועצת העיר אופקים, נציגי ההתיישבות החקלאית, הקיבוצים והמושבים, נציג משרד האוצר, נציג רמ"י וחברי הכנסת אורלי לוי אבוקסיס (ישראל ביתנו), יהודה גליק (ליכוד), מיקי זוהר (הליכוד), דב חנין (הרשימה המשותפת).

בדיון, התמקדה הוועדה בבחינת תפקודה של רשות מקרקעי ישראל ובטענות להתנהלות מפלה ולחוסר שקיפות מצידה בין אם באופן קבלת ההחלטות ובין אם בפרסום ההצעות טרם קבלתן.

בפתח הדיון טענה עו"ד רויטל ברלינשטיין בפירוט לגבי אי-תקינות הליך קבלת ההחלטות במועצת מקרקעי ישראל. עו"ד ברילנשטיין הציגה את העדרן של חוות דעת כלכליות ומשפטיות הצמודות להחלטות הרשות; את הבעייתיות בגישה מראש לסדר יומה של הרשות, אשר אינו מפורסם זמן מספק עובר לקיום ישיבות המועצה; את אי נגישותן של החלטות המועצה עצמן, המנוסחות בשפה משפטית וכלכלית סבוכה; ואת העדרה של תשתית עובדתית הולמת במסגרת החלטות רבות המתקבלות במועצה.

בהמשך לדברים הציגה עו"ד ברלינשטיין את ביטול החלטה 1370 (המשך הרפורמה ברשות מקרקעי ישראל) על ידי שר האוצר, בעקבות עתירת האגודה לצדק חלוקתי. עו"ד ברלינשטיין הדגישה כי חרף הערכות ראשוניות של הפסד פוטנציאלי למשק העומד על כ-70 מיליון ₪, לאחר עבודת הכנה וחוות דעת כלכלית שגובשה ברשות הסתבר כי שווי ההטבות המגולמות בהחלטה 1370 עומד על מיליארדי ₪.

הדברים העלו תרעומת מצד חברי הכנסת בוועדה, אשר דרשו הסברים מנציגי האוצר ורשות מקרקעי ישראל הנוכחים בדיון, ואף קראו לפנייה למבקר המדינה בנושא. בהמשך לדברים אלו, החליטה הוועדה כדלקמן:

"הוועדה קובעת שיש צורך הכרחי בשקיפות ובנגישות החומרים לציבור ודורשת להציגם בצורה ברורה. הוועדה קוראת לשינוי מדיניות הרשות ומועצת מקרקעי ישראל לחיזוק מעמדה של המועצה תוך התייחסות קונקרטית לאוכלוסיות חלשות בפריפריה, וכן להבטיח מדיניות אחידה לכל אזרחי המדינה ללא אפליה בין אזרחים הגרים בכפר או בעיר".

עוד נקבע כי: "הוועדה פונה לשר האוצר ולראש רשות מקרקעי ישראל בדרישה להקים מטה מקצועי – צוות מומחים שייעץ לחברי המועצה. הוועדה תפנה לשר האוצר ולרשות בדרישה שלכל החלטה תהיה חוות דעת כלכלית ומשפטית של גוף בלתי תלוי. כמו כן הוועדה פונה לשר האוצר למינוי נבחרי ציור מרחבי הארץ למועצת הרשות אשר יוכלו לייצג את דעות הציבור בשטח".

האגודה מברכת כמובן על דברים נכוחים אלו. לשיטת האגודה, נגישות, שקיפות ומנהל תקין עומדים בלב החובות המוטלות על מועצת מקרקעי ישראל כגוף ציבורי האמון על קבלת החלטות במשאב המקרקעין. האגודה תמשיך ותעקוב אחר התפתחויות בנושא ותפעל ליישום מהיר ככל הניתן של המלצות הוועדה.

;