רשות מקרקעי ישראל תתחיל לפרסם פרוטוקולים של דיוני המועצה

האגודה לצדק חלוקתי פועלת מזה שנים למען שקיפות במועצת מקרקעי ישראל. בהמשך לכך בעבר הצליחה האגודה לצדק חלוקתי, בשיתוף התנועה לחופש המידע, להעביר חוק שיחיל חובת פרסום על כל החלטות רשות מקרקעי ישראל.האגודה לצדק חלוקתי פועלת מזה שנים למען שקיפות במועצת מקרקעי ישראל. בהמשך לכך בעבר הצליחה האגודה לצדק חלוקתי, בשיתוף התנועה לחופש המידע, להעביר חוק שיחיל חובת פרסום על כל החלטות רשות מקרקעי ישראל.לאחרונה אף החלה מועצת מקרקעי ישראל לפרסם פרוטוקולים של דיוניה בין היתר, לאחר דבריהם של עו"ד רויטל ברלינשטיין ועו"ד מאיר ירום מהאגודה לצדק חלוקתי, בנוגע להעדר השקיפות בהתנהלות המועצה. ראו בקישור:http://www.mmi.gov.il/static/protokolim.aspבמסגרת הדיון בוועדת השקיפות בכנסת, מיום 9.12.15, נדונה סוגיית העדר השקיפות המאפיינת כיום את התנהלות מועצת מקרקעי ישראל. עורכי הדין רויטל ברילנשטיין ומאיר ירום מהאגודה לצדק חלוקתי פירטו את הפגמים המאפיינים כיום את הליך קבלת ההחלטות במועצה - החל בפרסום הצעת ההחלטה, עובר לדיון במועצה, וכלה באישור ההחלטה:

ראשית, סדרי היום לא מפורסמים זמן מספק טרם הדיון, סדרי היום עמוסים בהצעות החלטה סבוכות, והם אף אינם מפורסמים במקום בולט באתר הרשות. שנית, הנספחים להצעות ההחלטה אינם מפורסמים לציבור, ופרוטוקולי הישיבות במועצה לא מפורסמים בסיום הישיבות. שלישית, ברוב המקרים, להצעות ההחלטה לא מצורפות חוות דעת כלכליות, המבהירות את שווי ההטבה המוענקת בהחלטות.

כתוצאה מהאמור מתקבלות החלטות בעייתיות, הפוגעות בעקרונות השוויון והצדק החלוקתי, והעלולות להוות אכסניה להחלטות בלתי-תקינות ואף למעשי שחיתות של ממש במקרקעין. כמו כן, נפגעת זכותו של הציבור להיות שותף בקבלת החלטות שהשפעתן הכלכלית והחברתית על משאבי הציבור - אדירה.במסגרת הדיון הצהירו נציגי מועצת מקרקעי ישראל על כוונת המועצה לפרסם פרוטוקולי דיוני ישיבות המועצה, החל מתחילת שנת 2016 - ואכן לאחרונה התחילו לפרסם את פרוטוקולי הדיונים.האגודה תמשיך לפעול לקידום שקיפות, שיתוף ציבור והליך קבלת החלטות תקין במועצת מקרקעי ישראל. לפרסום אודות הדיון בכנסת:

http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001087101


;