עתירה נגד החלטת מועצה 1447 "חלופת האגודה"

ביום 30.3.2016 הגישה האגודה לצדק חלוקתי עתירה בשמה ובשם הקשת הדמוקרטית מזרחית ותהודה לבג"צ לביטול החלטת מקרקעי ישראל, המאפשרת רכישת קרקעות מרוכזת בידי אגודת הקיבוץ בשיעורי תשלום מגוחכים


ביום 30.3.2016 הגישה האגודה לצדק חלוקתי עתירה בשמה ובשם הקשת הדמוקרטית מזרחית ותהודה לבג"צ לביטול החלטת מקרקעי ישראל, המאפשרת רכישת קרקעות מרוכזת בידי אגודת הקיבוץ בשיעורי תשלום מגוחכים. בתגובה לעתירה, הורה בג"ץ למדינה להשיב לעתירה ולבקשה לצו ביניים עד ליום 20.4.16:

בעתירה שהוגשה ע"י עו"ד רויטל ברילנשטיין ועו"ד מאיר ירום מהאגודה לצדק חלוקתי, נתבקש בית המשפט העליון לבטל לאלתר את החלטה 1447 של מועצת מקרקעי ישראל שהתקבלה במועצה ביום 13.1.2016 וזכתה לאישור שר האוצר ביום 8.2.2016; ולהוציא צו ביניים - המורה לרשות מקרקעי ישראל להימנע מביצוע כל פעולה מכוח "החלטה 1447", ואשר יעמוד בתוקפו במשך בירור העתירה - נגד מועצת מקרקעי ישראל, רשות מקרקעי ישראל, שר הבינוי והשיכון, יו"ר מועצת מקרקעי ישראל ושר האוצר.

החלטה מספר 1447 של מועצת מקרקעי ישראל עוסקת בתנאים לפיהם תועבר הבעלות בקרקע ציבורית לידי קיבוצים בעת רכישה מרוכזת של האגודה השיתופית, ומעניקה הנחות והטבות חדשות למגזר הקיבוצי - וזאת בנוסף להנחות הקיימות בעת רכישה מרוכזת ולמסלולי השיוך הקיימים.העותרות טוענות כי יש לבטל החלטה זו, המעניקה הטבה ופטור יקרי-ערך למעטים בקרקע ציבורית על-חשבון משאבי הקופה הציבורית, ובניגוד לדין ולעקרונות השוויון, הצדק החלוקתי והמנהל התקין. ההחלטה קובעת שיעורי תשלום זעומים לקופה הציבורית, הן במרכז הארץ והן באזורים שאינם אזורי עדיפות לאומית. הקדמת התשלומים והקנייה המרוכזת תזכה חבר ותיק בהנחות בשווי עשרות אחוזים מערך הקרקע, ותאפשר בנייה בהנחות משמעותיות ביותר אף במגרשים המצויים מחוץ לחלקת המגורים. ההחלטה הגדילה לעשות ובאזורי עדיפות לאומית א' וב' שיעורי התשלום נמוכים אף יותר. מלבד אפשרות בנייה נרחבת של יחידות דיור, מוענקות זכויות גם במגרשים מתוכננים ריקים ובמגרשים עתידיים שטרם תוכננו, בתוך חלקת המגורים או מחוצה לה; וכן מוענקת אפשרות לבניית אינספור – כך ממש – יחידות דיור של 55 מ"ר, שכלל אינן נספרות (!).

מדובר למעשה בהפרטת מקרקעי הציבור לידי מעטים ובמתן אפשרות בניה נרחבת וכמעט בלתי-מוגבלת; לא לשם עיגון זכויות, אלא אף מחוץ לחלקת המגורים - לשם היזמות והנדל"ן. אין ענייננו בדאגה לנזקקים, למחוסרי הדיור או לבניית דיור ציבורי - אלא במתן הטבות מפליגות לקיבוצים, כולל כאלו בהם שווי המקרקעין הוא מן הגבוהים ביותר בישראל. בשעה שמצוקת הדיור בכלל הארץ הולכת וגוברת, יש מקום שהמדינה תפעל לייזום בניה בקרקעות הקיבוצים, שתוכל לשרת את החברה בכללותה – אך תחת זו, מתקבלת החלטה המעבירה נתח גדול מקרקעות אלה לאגודה, בתשלומים מגוחכים; ההחלטה אף פותחת פתח נרחב לספסרות בקרקע, באמצעות עריכת סלקציה נוקשה ביחס למתיישבים חדשים המעוניינים להתקבל לשורות הקיבוץ; ובמקום שמשאבי הדיור, המוגבלים ממילא, יוקדשו לבניית דיור ציבורי בר-השגה לרווחת הכלל - מוקצים הכספים להיטיב בלעדית עם המגזר הקיבוצי.

בנוסף טענו העותרות כי הליך קבלת ההחלטה במועצה היה בלתי-תקין, פזיז וחסר שקיפות. בדיון לא הוצגה חוות הדעת הכלכלית של חברת BDO, ובוטלו התנגדויות שעלו מצד חברי המועצה השונים, ללא הסבר מספק. כך לדוגמה, מר אלכס חפץ, הממונה על נכסים בקק"ל, ביקש לדחות את הדיון - בין היתר בשל העדר בנתונים, אי-השגת התוצאות הרצויות מההחלטה ושיקולי שוויון וצדק חלוקתי. באופן דומה, מ"מ היו"ר, הגברת אמי פלמור, סברה בשלב מסוים כי ישנן שאלות שאינן פתורות, ועל כן יש לדחות את הדיון בהחלטה. גם מדברי הגברת רותי פרום, מנהלת הרשות לתכנון, עולה כי היא מוטרדת מההליך שננקט עובר להצבעה. לדבריה, הייתה ועדה שליוותה את ההחלטה הקודמת, וכעת ההחלטה מתוקנת בלא שידוע על ההליך שקדם לה.

פרסומים בתקשורת:"קיבוצים שיתופיים יוכלו לרכוש את קרקעות המגורים בהנחה" דה מרקרנמרוד בוסוhttp://www.themarker.com/realestate/1.2820688"עתירה: לעצור את ההנחות על הקרקע שניתנות לאגודות שיתופיות" כלכליסט מאת אביב גוטרhttps://secure.calcalist.co.il/real_estate/articles/0,7340,L-3685048,00.html

;