השבת קרקע חקלאית לצורכי שינוי ייעוד

האגודה לצדק חלוקתי טענה בעבר (בפני מקבלי החלטות וועדת טרכטנברג), כי הפתרון למצוקת הקרקעות באזורי הביקוש מצוי בהשבת קרקעות חקלאיות שאינן מעובדות לחזקת המדינה ושינוי ייעודן (בכפוף למתן פיצוי חקלאי למחזיקי הקרקע החקלאית)


רקע- האגודה לצדק חלוקתי טענה בעבר (בפני מקבלי החלטות וועדת טרכטנברג), כי הפתרון למצוקת הקרקעות באזורי הביקוש מצוי בהשבת קרקעות חקלאיות שאינן מעובדות לחזקת המדינה ושינוי ייעודן (בכפוף למתן פיצוי חקלאי למחזיקי הקרקע החקלאית). לדברי האגודה לצדק חלוקתי, יש לפעול לתיקון העיוותים הקיימים בהקצאת משאבי הציבור – כקרקע חקלאית שאינה מעובדת – וזאת בכדי לפתור את מצוקת הדיור במדינת ישראל והידלדלות עתודות הקרקע הזמינות לבנייה. לעמדת האגודה שימוש בעתודות הקרקע החקלאית שאינן משמשות לייעודן במגזר החקלאי - בעיקר במושבים החקלאיים, ובפרט באזורי הביקוש - לצורך בנייה למגורים, יכול להוות פתרון למצוקת הדיור הקיימת.לעמדת האגודה, אכיפת חובת השבת הקרקע החקלאית בעת שינוי ייעוד תמנע מצב בו המדינה מאפשרת למחזיקי הקרקע החקלאית להתעשר על חשבון משאבי הציבור המצומצמים ותגדיל במידה ניכרת את משאבי הקופה הציבורית.לאחרונה עלתה לדיון הצעת חוק ממשלתית שמקדמת השבת קרקעות חקלאיות לידי המדינה. האגודה לצדק חלוקתי וחברי פורום הקרקעות הודיעו על תמיכתם בהצעה.

http://nadlan.walla.co.il/item/2947755;