האגודה הגישה בקשת הצטרפות כידיד בית המשפט לעתירה שהוגשה ע"י הקיבוצים

בהמשך לעתירת התנועה הקיבוצית כנגד מדיניות רשות מקרקעי ישראל, שנוהגת להתנות מתן אישורי בנייה בהתחייבות הקיבוץ שלא יממן את בניית יחידות דיור, הגישה האגודה לצדק חלוקתי בקשת הצטרפות


בהמשך לעתירת התנועה הקיבוצית כנגד מדיניות רשות מקרקעי ישראל, שנוהגת להתנות מתן אישורי בנייה בהתחייבות הקיבוץ שלא יממן את בניית יחידות דיור, הגישה האגודה לצדק חלוקתי בקשת הצטרפות, במסגרתה היא מייצגת גם את הקשת הדמוקרטית המזרחית. האגודה לצדק חלוקתי רואה חשיבות רבה במדיניות זו של רשות מקרקעי ישראל, ומטרת בקשת ההצטרפות להביא בפני בית המשפט את הקונטקסט המלא לעתירה.האגודה סבורה כי בניגוד לנטען על ידי התנועה הקיבוצית, לפיה סירוב הרשות לחתום על היתרי בניה נועד ל"העשיר שלא כדין את קופת הרשות, ולכפות על הקיבוץ להוציא קרקע מבעלותו ולהעבירה לבעלות החברה, בניגוד לרצון הקיבוץ וללא כל חובה בדין לעשות זאת", בפועל - ההפך הוא הנכון. סירוב הרשות נועד לשמור על הקניין הציבורי ולמנוע מתן הטבה כלכלית נוספת משמעותית ובלתי סבירה למגזר אחד באוכלוסייה.

לשיטת האגודה, המדובר בעתירה כספית במהותה: מטרת עתירת התנועה הקיבוצית היא להשיג ממון רב יותר לתנועה. סירוב רשות מקרקעי ישראל לאפשר בנייה באמצעות הלוואה איננו אפוא סירוב טכני או פרשנות משפטית שגויה, כי אם סירוב מהותי, שנועד למנוע מצב שבו מגזר אחד בחברה הישראלית זוכה לבנות בחינם בתים על קרקעות ציבורית, מבלי לשלם למדינה מאומה ותוך שימוש לכאורה בכסות אגודת הקיבוץ ובמנגנון ההלוואה.

בהמשך לאמור הגישה האגודה בשמה ובשם הקשת הדמוקרטית מזרחית בקשת הצטרפות לעתירה. בית המשפט קבע דיון בבקשה ליום 6.7.2016.;