בעקבות עתירת האגודה לצדק חלוקתי - בוטלו הטבות בסך מיליארדי ₪, שהוענקו לאמידים בחברה ב"רפורמה במקרקעי ישראל"

ביום 5.9.2016 החליטה מועצת מקרקעי ישראל לבטל את החלטה 1370 שעניינה הרפורמה במקרקעי ישראל, שהתקבלה לפני כשנתיים וזאת בשל ההטבות העצומות שהוענקו לאוכלוסייה חזקה במגזר העירוני.


ביום 5.9.2016 החליטה מועצת מקרקעי ישראל לבטל את החלטה 1370 שעניינה הרפורמה במקרקעי ישראל, שהתקבלה לפני כשנתיים וזאת בשל ההטבות העצומות שהוענקו לאוכלוסייה חזקה במגזר העירוני.

רקע:

האגודה לצדק חלוקתי, הגישה בשנת 2014 עתירה נגד החלטת מועצה 1370 שעניינה הרפורמה בניהול מקרקעי ישראל, באמצעות עו"ד רויטל ברילנשטיין (בג"ץ 6292/14 האגודה לצדק חלוקתי נגד מועצת מקרקעי ישראל ואח').

האגודה טענה שההחלטה מעניקה הטבה כלכלית בלתי סבירה, שאינה עומדת בעקרונות השוויון והצדק החלוקתי, לאוכלוסיה החזקה ביותר בחברה הישראלית. בנוסף, טענה האגודה כי ההחלטה התקבלה בפזיזות, ללא נתונים עובדתיים, בהסתמך על הערכות שגויות וללא חוות דעת כלכלית.

לאחר הגשת העתירה הורה משרד המשפטים לרמ"י לעצור חלק מהרפורמה במקרקעי ישראל. ביום 4.11.2015 התקיים דיון בעתירה ובית המשפט העליון הורה לרמ"י לחשוף נתונים ולקיים דיון חוזר במועצת מקרקעי ישראל אודות ההחלטה. בהמשך להחלטת בית המשפט, הוכנה חוות דעת כלכלית.

חוות הדעת הכלכלית לימדה כי בעת קבלת החלטה 1370 הוצגו בפני חברי המועצה נתונים כוזבים וכי מדובר בהטבה בשווי מיליארדי שקלים, שאין כל הצדקה להעניקה לאוכלוסיה החזקה ביותר בחברה הישראלית.

הניתוח שהוצג בפני חברי המועצה טרם קבלת ההחלטה הציג הפסד הכנסה של כ- 30 מיליון ₪ במגזר הכפרי וכן כ-40 מיליון ₪ במגזר העירוני. ואולם, חוות הדעת הכלכלית מוכיחה שהמצב שונה בתכלית. בהתאם לתוצאות חוות הדעת הכלכלית שמוגשת למועצה: "אובדן ההכנסה הינו כ- 690 מיליון ₪ במגזר הכפרי וכ- 2 מיליארד ₪ במגזר העירוני ומסתכם לאובדן הכנסה כולל של כ- 2.7 מיליארד ₪." שווי ההטבה במגזר הכפרי בלבד עולה על 1.1 מיליארד ₪.

כתוצאה מעתירת האגודה לצדק חלוקתי ומפניה לשר האוצר משה כחלון, הוחלטבישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 05.09.2016 לבטל את החלטה 1370 ולעצור את ההטבות שהוענקו במסגרתה.

בהתאם להחלטת המועצה, בוטלו ההטבות ביחס לעסקאות בינוי בפועל ויישובי עולים; בוטל הפטור מתשלום דמי הקניית הבעלות בתעסוקה ועוד.

;