ערד כ"עיר אזורית"

בתאריך - 10.4.2018 התקיים יום עיון בערד על הנושא של עיר אזורית


יום העיון נערך בהשתתפות שתי"ל, עירית ערד והאגודה לצדק חלוקתי, בשם פורום הקרקעות, בהמשך ליום העיון ערכה האגודה סיכום אשר מצ"ב.

ביום העיון עלה הצורך לקדם בחקיקה מעמד של עיר אזורית כפתרון נוסף הדומה מבחינה מהותית לפתרון של ביטול המועצות האזוריות שניתן לקדם גם מבחינה ציבורית וגם בחקיקה, בכדי לייצר מרחב שוויוני יותר

בנוסף, האגודה לצדק חלוקתי הוזמנה ליום עיון שולחן של של משרד הפנים . ביום 17.05.2018 נערך יום עיון, באוניברסיטת ת"א, בהשתתפות נציגי משרד הפנים האגודה הביאה את הרעיון של עיר אזורית .

;