האגודה לצדק חלוקתי בכנסת : "חלופת האגודה אינה עוסקת בשיוך דירות אלא בתאוות בצע"

וועדה של רשות מקרקעי ישראל בוחנת מחדש החלטה שמעניקה לקיבוצים זכויות בקרקע החקלאית. במקביל הקיבוצים מנסים להפעיל לחץ דרך הכנסת. האגודה לצדק חלוקתי חוזרת וטוענת בכל הזדמנות כי מדובר בהחלטה שגויה שתהיה בכייה לדורות. מהדיון בכנסת עולה שגם מנהל רמ"י חושב שמדובר בהחלטה בעייתית שהרחיקה לכת.


בחינה מחדש של חלופת האגודה - שימוע להחלטה 1524

בתאריך 24.5.2018 נערך לאגודה לצדק חלוקתי והקשת המזרחית בשם פורום הקרקעות, שימוע ברשות מקרקעי ישראל בוועדה שתפקידה "בחינה מחודשת של חלופת האגודה" (החלטה 1524).

החלטה 1524 "חלופת האגודה" אינה ההחלטה המקורית בה נדון בג"ץ, אלא מדובר בהחלטה "משופרת ביותר". מדובר בהחלטה פגומה שנקבע כי שוועדה תבחן אותה.

תמצית, ההחלטה מאפשרת לקיבוצים לרכוש את כל הקרקעות בקיבוצים בסיטונאות בחינם בפריפריה, וכמעט בחינם במרכז הארץ.

ההחלטה קובעת שניתן למכור לקיבוצים בסיטונאות את כל מגרשי הבניה בתשלומים זעומים לקופה הציבורית. למשל 11% במרכז הארץ. כאשר על תשלום נמוך זה יש עוד הנחה של 12% אם הם רוכשים בהינף אחד.
פגם נוסף בהחלטה שהיא מעניקה זכויות לראשונה בקרקעות לא מתוכננות - שהן למעשה קרקעות חקלאיות - בשיעורי תשלום נמוכים של 40%. מדובר על הטבה עצומה ששוויה לא ידוע ולא נבדק. יש לציין שקרקעות אלה הוכנסו בלחץ של הקיבוצים רק 3 שעות לפני ישיבת המועצה ולא הופיעו בהצעה המקורית. בהחלטה פגמים נוספים היא מעניקה זכות לאגודה לספסר בקרקעות על חשבון הציבור המעוניין להתיישב בקיבוץ ומגדילה את הפערים הכלכליים בין חברי הקיבוץ.

ממידע שהגיע לאגודה עולה כי עד כה 55 קיבוצים ביקשו להצטרף להסדר וזאת בשל ההטבות חסרות התקדים שהוא מקנה בקרקעות החקלאיות, אולם רשות מקרקעי ישראל סירבה ליישם את ההחלטה בטרם בדיקת הוועדה.

ביום 24.5.2018 נערך שימוע לבחינת ההחלטה. נציגי האגודה לצדק חלוקתי והקשת הדמוקרטית מזרחית, טענו בפני וועדה בראשות מנכ"ל רשות מקרקעי ישראל, מר עדיאל שמרון, כי מדובר בהחלטה בלתי סבירה המנוגדת לעקרונות השוויון והצדק החלוקתי, שתפגע קשות בקופה הציבורית, ובכלל אזרחי מדינת ישראל וכן דרשו לבטל את ההחלטה השערורייתית ואת האפשרות לרכוש קרקעות חקלאיות לא מתוכננות וליזום בהן.

נציגי הארגונים מחו על כך שבעת הזו, שבה כמיליון אזרחים חיים ללא קורת גג, מוענקות זכויות עתק בקרקעות המדינה, לקומץ פריבלגי בחברה הישראלית.

במקביל, ביוזמת הקיבוצים נערכו 2 דיונים בכנסת על "הגבלות הבניה" בקיבוצים –

הקיבוצים יזמו 2 דיונים בכנסת אחד בתאריך 15.5.2018 בוועדת הפנים שנושאו הגבלות קשות על הבנייה בקיבוצים והשני ב-5.6.2018 בוועדה לביקורת המדינה ברשות ח"כ שלי יחימוביץ.

טרם הדיונים בכנסת, האגודה לצדק חלוקתי שלחה בשם פורום הקרקעות נייר עמדה לכנסת בו התריעה שמדובר בהצגה מסולפת של העובדות. כמו כן האגודה ונציגי הפורום הופיעו בדיון והציגו את טענותיהם. בין היתר טענה האגודה כי אין לאפשר לרכוש זכויות בקרקע חקלאית שהינה נכס ציבורי יקר ערך וכי מדובר בתאוות בצע. בנוסף, האגודה טענה כי יש לזכור שחלופת האגודה מעניקה הטבות חסרות תקדים לקיבוצים אמידים במרכז הארץ. וכי הענקת זכויות נדל"ניות לקיבוצים אמידים , פוגעת קשה בעקרונות השוויון והצדק החלוקתי ביחס למגזרים אחרים באוכלוסייה, שלא זוכים להטבות בדיור.

מנהל רשות מקרקעי ישראל מר עדיאל שומרון אמר בדיון כי הוא מסכים שחלופת האגודה אינה צריכה לחול על קרקעות בלתי מתוכננות מחוץ לחלקת המגורים (כלומר על קרקע חקלאית) וכי מדובר בהחלטה שהרחיקה לכת.

לדבריו, אפילו בעוטף עזה מקום בו הקרקע נמסרת בחינם, מדובר בהחלטה לא טובה שכן הקרקע לא מאוכלסת. אם נניח יש היום 50 חברים חלופת האגודה נותנת אפשרות לבנות עבור 400 חברים אזי הדבר מקבע את שיטת ההקצאה ל-100 שנים הבאות. שכן, למעשה מדובר על קרקע בבעלות הציבור שתשווק על ידי ידיים פרטיות.

האגודה לצדק חלוקתי שמחה שטענותיה נשמעו ושמנהל רשות מקרקעי ישראל הצהיר שההחלטה הרחיקה לכת וכי לא תחול על קרקעות חקלאיות. האגודה מברכת על הוועדה שהוקמה לבחינת ההחלטה ושמיעת טענותיה ותמשיך לעקוב אחר ההתפתחויות בנושא זה.

.לדברי עו"ד רויטל ברילנשטיין בועדת ביקורת המדינה מיום 05.06.2018, לחצו כאן.

;