מושב ניר צבי זוכה לקבלת הטבות עצומות בקרקעות הציבור בניגוד לעקרונות הצדק החלוקתי

קבינט הדיור קיבל ביום שני ה -5.3.2018 החלטה שעניינה אישור הסדר עם מושב ניר צבי ולוד, המעניק הטבות עצומות במקרקעי הציבור למושב ניר צבי.


פורום הקרקעות (הכולל את האגודה לצדק חלוקתי, הקשת הדמוקרטית מזרחית, אחוזת נגב ועוד) טען כי מדובר בהסדר בעייתי ומקפח, המעניק זכויות בלתי סבירות בצורת פיצוי כפול ומכופל למושב ניר צבי, תוך אפליית הציבור הרחב, פגיעה בקופה הציבורית ובעקרונות של שוויון וצדק החלוקתי.

כמו כן, הסדר זה חורג מאמות המידה שנקבעו בפסיקה וכן מתמ"א 35 ולא בכדי.

טרם הדיון פנה הפורום לשר האוצר ולחברי קבינט הדיור וקרא להם להימנע מאישור ההסדר ולהציג חוות דעת כלכלית המלמדת על גובה ההטבה המוענקת בו למושב ניר צבי.
להשערת הפורום מדובר בהטבה עצומה למעטים וחשיפתה תדבר בעד עצמה ותסייע במניעת קבלת החלטה זו, כפי שקרה בעבר בעת אישור עסקאות שעלותן לא הוערכה.
אולם קריאת הפורום לא נשמעה וההסדר אושר בניגוד לאינטרס הציבורי הרחב.

קבלת החלטה, ללא תשתית עובדתית הולמת ומבלי לבחון תחילה את גובה ההטבה המוענקת בה, היינה התנהלות בלתי ראויה אשר חוקיותה מוטלת בספק. נוכח האמור, פורום הקרקעות שוקל כעת את צעדיו הבאים.

;