הישג לאגודה לצדק חלוקתי: מועצת מקרקעי ישראל תחויב מעתה לפרסם את העלות הכלכלית של החלטותיה לציבור

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 26.2.2018 התקבלה החלטה 1533 "תקנון נוהל לישיבות מועצת מקרקעי ישראל" המחייבת לצרף להחלטות המועצה "סקירת עיקרי ההצעות העומדות להחלטה, הסבר תמציתי, התייחסות היועץ המשפטי והתייחסות להיבטים כלכליים ככל הנדרש".


החל משנת 2014 מנהלת האגודה לצדק חלוקתי, מאבק ציבורי ומשפטי עיקש מול רשות מקרקעי ישראל לפרסם הערכות כלכליות להחלטות המועצה טרם קבלתן ולהציג חוות דעת משפטיות וכן להנגיש את המידע לציבור. במסגרת המאבק פנתה האגודה למקבלי החלטות בניירות עמדה, יזמה דיונים בכנסת, פנתה למבקר המדינה והגישה עתירות לבית המשפט העליון.

האגודה לצדק חלוקתי, הנתמכת על ידי הקרן החדשה לישראל, שמה לה למטרה לשמור על כספי הקופה הציבורית ולמנוע מתן הטבות בלתי צודקות לאוכלוסיה החזקהה בישראל.

האגודה פועלת החל מהקמתה (2003) למען שקיפות ברשות מקרקעי ישראל ולמען קבלת החלטות הנוגעות למשאב הציבורי באופן תקין ומושכל. הישג זה מצטרף למספר הישגים שהשיגה האגודה בתחום:

כך לדוגמה האגודה הצליחה לגרום לפרסום החלטות הנהלת רמ"י והחלטות נוספות שלא היו מפורסמות קודם לכן (2007) וכן לפרסום פרוטוקולים של ישיבות המועצה (2015).

עם זאת, קבלת החלטות ברשות מקרקעי ישראל עדין בעייתית ביותר. שכן, סדרי היום עמוסים בהחלטות סבוכות שאינן ברורות אפילו לבקיאים בתחום, הן מפורסמות במקום לא בולט באתר רמ"י ולא ניתן לציבור מספיק זמן להגיב אליהן.

מדובר בהחלטות שנוגעות לקרקעות ציבוריות ועל כן, משטר דמוקרטי תקין מחייב מצע עובדתי הולם, טרם קבלת ההחלטות. בנוסף, חשיפת נתונים כלכלים עשויה למנוע מתן הטבות בלתי שוויוניות למגזרים נבחרים או לבעלי הון ולחסוך לציבור מיליארדי ₪.כך לדוגמה, בשנת 2014 הגישה עו"ד רויטל ברילנשטיין בשם האגודה לצדק חלוקתי עתירה נגד החלטה 1370 של מועצת מקרקעי ישראל, שעניינה המשך הרפורמה במקרקעי ישראל (בג"ץ 6292/14). בעתירה נטען כי יש לחייב את מועצת מקרקעי ישראל להציג הערכה כלכלית מדויקת בנוגע להחלטה 1370. בית המשפט העליון קיבל את עמדת האגודה וחייב את רשות מקרקעי ישראל להציג הערכה כלכלית אודות שווי ההטבה בהחלטה. הנתונים שהוצגו העלו כי שיעור ההטבה למגזרים השונים המגולם בהחלטה 1370 עולה משמעותית על הערכתה הראשונית של הרשות שנעשתה בעה"פ במעמד הדיון.

חשיפת הנתונים הכלכליים הובילה לביטול החלטה 1370 על ידי שר האוצר, מר משה כחלון – מהלך מרכזי בחשיבותו, אשר חסך מיליארדי ₪ למשלם המיסים, ואף היווה בסיס לדיון בוועדת הכנסת.
כמן כן, מתקבלות החלטות רבות הנוגעות למגזר החקלאי שמעניקות זכויות מבלי שעלותן לקופה הציבורית מוערכת. אין ספק שהערכה כלכלית תקינה עשויה ללמד על פגיעה בעקרונות השוויון והצדק החלוקתי ביחס למגזרים אחרים באוכלוסיה ולהוביל לקבלת החלטות ראויות יותר.

האגודה מברכת על כך שמועצת מקרקעי ישראל תחויב מעתה לכלול במסגרת החלטותיה הסברים וחוות דעת כלכליות ומשפטיות. עד עתה החלטות רבות שעלו לדיון במועצת מקרקעי ישראל היו חסרות מצע עובדתי הולם וגרמו לקבלת החלטות שאינן ראויות. אין ספק שהחובה לציין את עלות ההחלטה תאפשר לבחון האם זו החלטה ראויה וכן תאפשר דיון ציבורי סביב ההחלטות וביקורת ציבורית ראויה.

בכוונת האגודה להמשיך לפעול למען שקיפות ברשות מקרקעי ישראל וניהולם התקין של הנכסים הציבוריים.

לצפייה בפרסום בתקשורת

לעיון בכתבות קודמות בעניין:

האגודה לצדק חלוקתי למבקר המדינה: יש לבקר את אופן קבלת ההחלטות ברשות מקרקעי ישראל

האגודה לצדק חלוקתי: אין לקבל החלטות במועצת מקרקעי ישראל ללא הערכות תקציביות


פעילות האגודה בנושא שקיפות


האגודה לצדק חלוקתי: להשעות החלטות רשות מקרקעי ישראל עד לקבלת הערכה לעלותן

לפרטים נוספים ניתן לפנות לאגודה לצדק חלוקתי.

;