קטגוריות נוספות

הצטרף לרשימת התפוצה

הכנס את כתובת הדוא"ל שלך וקבל את חדשות האגודה ישירות למייל.

מי אנחנו

האגודה לצדק חלוקתי פועלת לקידום ניהול והקצאה צודקים, שקופים ושוויוניים של משאבי קרקע וסביבה בישראל, מתוך החשיבות החברתית העצומה של משאבים אלו. האגודה פועלת במספר מישורים במקביל: ניטור וניתוח המדיניות המשאבית ("הלנד-וואטש"), קידום פעילות משפטית והוצאת ניוזלטר חודשי, המסכם את ממצאי "הלנד-וואטש" בגיליונות מרוכזים.

"המקרקעין הם נכס יחיד במינו מבין נכסיה של המדינה. קשה להפריז בחשיבותם לחברה ולמדינה. אם האומה ומפעלה התרבותי הם ה"נשמה" של העם, הרי שמקרקעיה הם ה'גוף' שלו" (בג"ץ 244/00, עמ' 62).


קרקע היא משאב ראשוני ורב-ערך. לזכויות בקרקע ובמשאביה - כמו מים, מחצבים ודיור - יש ערך כלכלי וחברתי ניכר, במיוחד בישראל בה משאבי הקרקע מצומצמים. המדיניות הקובעת את מערך הזכויות במשאבים אלו משפיעה, אפוא, באופן מרחיק לכת על החברה, הסביבה, הכלכלה והמשפט. יש לזכור שחלוקת משאבים הוגנת היא אחד התנאים הבסיסיים לשוויון הזדמנויות בכל תחומי החיים.

חרף זאת, מדיניות המשאבים בישראל - בה 92% מהקרקעות הן בבעלות ציבורית - מנוהלת ונקבעת באופן שאינו שקוף, אינו דימוקרטי ואינו נגיש לציבור. כתוצאה מכך מועברים לעתים משאבי קרקע וסביבה - כלומר נכסים ציבוריים - לבעלי הון או לקבוצות אינטרסים וננקטת מדיניות מפלה.

האגודה לצדק חלוקתי מבקשת לתקן מצב זה. היא פועלת לקידום שקיפות, עוקבת אחרי ניהול המשאבים, פועלת משפטית נגד החלטות ספציפיות ומדגישה שיקולים של צדק ושוויון בקביעת המדיניות הקרקעית. שמה של האגודה נגזר מעיקרון הצדק החלוקתי שקבע בג"ץ.

האגודה לצדק חלוקתי פועלת לקידום מטרותיה במספר ערוצים, ובהם הקמת בסיס מידע שירכז את כל החומרים הנוגעים למדיניות המקרקעין; הפצת עלונים חודשיים על המתרחש בתחום זה; פעולה במגוון של אמצעים משפטיים וציבוריים אל מול מקבלי ההחלטות בתחומים אלו - באמצעות הגשת ניירות עמדה, הופעה בוועדות הכנסת, פניות אל היועץ המשפטי לממשלה ומבקר המדינה ועוד. האגודה גם רואה חשיבות בשיתוף המידע הנאסף על ידה עם ארגונים עמיתים.

עד כה השיגה האגודה לצדק חלוקתי מספר הישגים, מעבר לחשיפת מקרים רבים של הקצאת משאבים בעייתית לקבוצות אינטרסים או גורמים פרטיים היו לאגודה מספר הצלחות ובהם שינוי חוק העוסק בעסקאות פינוי-בינוי, חשיפת הבעייתיות שבהתנהלות המינהל מול חברת העיבוד החקלאי יכין חק"ל שמחזיקה באדמות חקלאיות רבות באזור המרכז, השפעה על תוכן החלטה של מועצת מקרקעי ישראל שעמדה בניגוד לעקרונות הצדק החלוקתי; השפעה על מינהל מקרקעי ישראל שיקרא לציבור להגיש את עמדתו להצעות המקודמות, חשיפת הבעייתיות שבהתנהלות המינהל מול מושב נווה אטי"ב ביחס לשימוש באתר החרמון והיעדרו של חוזה חכירה מוסדר במשך שנים ועוד.

ייחודיות האגודה לצדק חלוקתי מתבטאת בכך שהיא הארגון היחיד שעוסק באופן בלעדי בענייני מקרקעין בישראל, וכן היחיד העוסק בתחום זה מנקודת המבט החברתית-משפטית לפי עקרונות הצדק החלוקתי. כמו כן האגודה לוקחת על עצמה לטפל במקרים שנופלים "בין הכסאות", בהם יש פשע בלי קורבן ספציפי שיכול למחות - מקרים בהם הקורבן הוא הציבור הכללי.

האגודה לצדק חלוקתי החלה לפעול בשנת 2004. מנהל האגודה הוא פרופסור אלכסנדר (סנדי) קדר, מרצה וחוקר בפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה.

ברצונינו להודות לקרנות הבאות: הקרן החדשה לישראל, שגרירות האיחוד האירופי בישראל, קרן גולדמן, קרן פורד, קרן של"י. הודות לתמיכתם פעילות האגודה מתאפשרת.

;