הדפס עמוד    
 
קטגוריות

הצטרף לרשימת התפוצה
הכנס את כתובת הדוא"ל שלך וקבל את חדשות האגודה ישירות למייל.
 מאשר/ת קבלת דיוור למייל

לנד וואטשגיליון מס 104 של האגודה לצדק חלוקתי יום עיון בנושא צדק חלוקתי ברשויות מקומיות בנגב החל הידברות משמעותית ומועילה בין כל השחקנים בזירה

בתאריך 8.5.2017, התקיים שולחן עגול בנושא "חלוקה לא שוויונית של הכנסות ברשויות המקומיות: ארגונים חברתיים ורשויות מקומיות בנגב מציעים פתרונות חדשים", במרכז מנדל למנהיגות בנגב שבבאר שבע. השולחן העגול עסק ביישום צווי שינוי גבולות השיפוט וחלוקת ההכנסות שהתקבלו בשנת 2014 על ידי שר הפנים, ובשאלה כיצד החלטות הממשלה החדשות, בנושא ביטול מעמד "ערי עולים" והקמת קרן הארנונה, משפיעות על הצווים ועל יישומם בשטח.

 

בשולחן העגול השתתפו גזברים מהרשויות המקומיות, ארגוני חברה אזרחית, אנשי אקדמיה ביניהם: גב' אנה חזן  ופרופ' ערן רזין ונציגי משרד הפנים. וכן, האגודה לצדק חלוקתי, עמותת סיכוי, המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי, פורום הקרקעות, פורום תושבי ירוחם לצדק חלוקתי ותכנון אזורי, המרכז להעצמת האזרח, שתי"ל, מכון מחקרי פלורסהיימר ועוד.

 

לראשונה התקיים שיח פתוח ומועיל בין כל המשתתפים, שנתן מקום לדיון פורה והציף את האתגרים הקיימים והעתידים נוכח המדיניות הקיימת ואת דרכי הפעולה האפשריים.

 

להלן תמצית (סיכום מפורט יובא בהמשך):

 

המושב הראשון בכנס עסק בנושא "מנהל תקין, אכיפה ובקרה". במסגרת המושב, נשא דברים גם עו"ד מאיר ירום מהאגודה לצדק חלוקתי. עו"ד ירום התייחס לצורך בעיגון מנגנוני שקיפות ודיווח פנימיים לצווי החלוקה, וכן הדגיש כי שאלת צווי החלוקה צריכה להיבחן לאור המטרה הכוללת – השגת צדק חלוקתי מהותי לשחקנים השונים. כך, יש לבחון בביקורתיות פתרונות קצרי טווח ואת אופן יישומם, אם וככל שאלו מונעים או מעכבים פתרונות מהותיים יותר כגון שינוי שטחי שיפוט, ביטול מועצות אזוריות וכיוצא בזאת. לדברי עו"ד ירום המצב הנוכחי, במסגרתו קרקעות מחולקות באופן בלתי-פרופורציונאלי בעליל בין רשויות סמוכות, פוגע בתמריציהן לשתף פעולה ולהקים יחדיו מיזמים צופי פני עתיד שיוכלו לסייע בצמצום הפערים.

 

המושב השני בכנס, עסק בנושא "ממשקים בין הצווים לקרן הארנונה", במסגרתו עו"ד ירום ציין כי בשטח שורר מצב של אי-בהירות בנוגע ליחס שבין צווי חלוקת ההכנסות בנגב לבין המנגנונים החדשים שעוגנו בהחלטות הממשלה. באופן ספציפי, ביקש עו"ד ירום הבהרות מנציגי משרד הפנים בדיון, בנוגע לשאלה האם קרן הארנונה החדשה שומטת את הקרקע מתחת לצווי החלוקה בנגב. בתשובה לשאלה זו, ולראשונה בדיון, ענתה נציגת משרד הפנים  - מנהלת שינוי גבולות וחלוקת הכנסות, גב' שירי שניצקי, כי מבחינת המשרד קרן הארנונה אכן מהווה "שינוי של כללי המשחק". לדבריה, "ביטול מעמד עיר העולים מחייב חשיבה מחדש של צווי החלוקה שנקבעו ב-2014".

 

גב' שירלי רקח מעמותת סיכוי אמרה בדיון כי "החלטת הממשלה על הקמת קרן הארנונה החדשה וביטול מעמד ערי העולים, נותנת פתרון חלקי, שכן היא מפצה רק על חלק מהרשויות הנפגעות ודווקא הרשויות המוחלשות ביותר נשארות ללא מענה. על משרד הפנים למצוא פתרון מיידי לסוגיה זו".

 

בהמשך לאמור, ציינה עו"ד ברילנשטיין מהאגודה לצדק חלוקתי שסייעה בהנחיית יום העיון כי הדבר מדגים בעיה של העדר חשיבה מערכתית וכוללת בפתרונות הממשלתיים המוצעים בנושא צדק חלוקתי בין רשויות מקומיות. פתרונות מועלים ומיושמים במתכונת של "טלאי על טלאי", כאשר מנגנונים חדשים מטילים צל על מהות ורלוונטיות פתרונות קודמים. כתוצאה, ניכרת פגיעה ביכולת השחקנים לתכנן קדימה ועולה חשש כי הישגים שהושגו ביחס ליישובים מוחלשים – יישחקו.

 

מהדיון עלה כי בעוד שמעמד ערי העולים כבר בוטל וקרן הארנונה הממשלתית יצאה לדרך, טרם פורסמו הקריטריונים לחלוקת התקציבים מקרן הארנונה. נקודה זו מדאיגה במיוחד בראי הניסוח בחוק ההסדרים, המאפשר את החזרת מעמד ערי העולים "בדלת האחורית" - מנגנון אשר ספג ביקורות נוקבות בבג"ץ. הארגונים קראו למשרד הפנים לקיים דיון בשיתוף הרשויות המקומיות, ארגוני החברה האזרחית ונציגי האקדמיה, במטרה להגדיר את הקריטריונים לחלוקת התקציב מקרן הארנונה הממשלתית לשם השגה מיטבית של צדק חלוקתי.


הארגונים ברכו על החלטת משרד הפנים להקים שש ועדות קבועות בפיזור גיאוגרפי. עם זאת, יש לדאוג לסיום מיידי של תהליך הקמתן, שכן מזה שנתיים מצויות רשויות רבות במצב של חוסר מענה בנוגע לשינוי גבולות וחלוקת הכנסות. על מנגנון החלוקה החדש לייצג באופן הוגן את האוכלוסייה ולדאוג לייצוג הולם לחברה הערבית, לפעול באופן שקוף, לכלול מנגנוני מעקב ובקרה על החלטותיו ולדאוג שחלוקת הכסף לא תהיה תלויה ברשויות החזקות.

 

בכוונת האגודה לצדק חלוקתי לערוך נייר עמדה בשיתוף הארגונים שלקחו חלק בכנס, אנשי אקדמיה  והמשתתפים, לצורך המשך התהליך שהחל במסגרת הכנס. בכנס נוצר מנגנון הידברות ייחודי בין הממשל לארגונים ולנציגי רשויות ואקדמיה, באופן המאפשר הפריה הדדית, פיקוח ובקרה וקידום פתרונות יצירתיים לבעיות שהועלו. בהמשך לכך, הצענו לשתיל להמשיך את התהליך באמצעות קיום יום עיון נוסף בנושא, בחודשים הבאים.

נייר העמדה יקודם באפיקים ציבוריים וממשלתיים, תוך הצבת זרקור על חשיבותה של מדיניות כוללת בנושא.

 

 לגליונות נוספים
עמוד ראשי   |    מי ארנחנו   |    לנד ווטש   |    מפעיליות האגודה   |    פרסומים   |    קישורים   |    צור קשר   |    עברית   |    العربية   |    English
האגודה לצדק חלוקתי יפו 51, ת.ד. 125 חיפה, מיקוד 31000 טלפקס: 04-8555456
כל הזכויות שמורות © Built by B-com