בלוג חדש של האגודה לצדק חלוקתי מציג פתרונות של מומחים למען כינונה של מדינת רווחה

07/09/2011
בלוג האגודה לצדק חלוקתיבלוג חדש של האגודה לצדק חלוקתי מציג פתרונות של מומחים למען כינונה של מדינת רווחה

בלוג האגודה לצדק חלוקתי

האגודה לצדק חלוקתי משיקה בימים אלו פרויקט של הפקת ניירות עמדה המציגות חשיבה רעננה המקדמת שיח ופתרונות לכינונה של מדינת רווחה. במסגרת הפרויקט, נעשתה פנייה לאנשי אקדמיה מובילים בתחומים העיקריים העומדים כעת על סדר היום הציבורי, לצורך כתיבת ניירות עמדה בהתבסס על הידע האקדמי והמחקרי שלהם, בשים דגש על הצעות לפתרונות קונקרטיים במגוון תחומים.ראו ניירות העמדה שהתקבלו עד כה ממגוון מומחים, והועלו לבלוג חדש של האגודה לצדק חלוקתי :

1."הפגמים העיקריים במערכת המס בישראל והדרכים לתיקונם" מאת פרופ' יוסף אדרעי, מרצה בפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה ויועץ בכיר במשרד אורי כליף ושות'.

בנייר העמדה פרופ' אדרעי מתייחס לפגמים העיקריים במערכת המס ובין היתר להיעדר איזון בין המס הישיר למס העקיף, לדברי פרופ' אדרעי: "מס ישיר נמוך על הכנסה מהון ועל רווחי הון והטבות לבעלי הכנסות גבוהות מיטיב, מטבע הדברים, רק עם בעלי ההון. העלאת המס העקיף והמס הישיר על הכנסת עבודה יוצרת פגיעה במעמד הבינוני והנמוך. הנהגת מס הכנסה שלילי במתכונתו הנוכחית, למרות התשדירים המטעים, אינה מאיינת אף מקצת מהפגיעה." ראו פרסום ההמלצות בגלובס.

כמו-כן, פרופ' אדרעי מתייחס בנייר העמדה לנושאים הבאים:

מס הכנסה רגרסיבי והטבות לבעלי ההון, העדר הוראת שיבוב ("recapture"), חוק עידוד השקעות הון, הטבות לחברות עתירות ידע, מע"מ גבוה ולא פרוגרסיבי, מסים עקיפים מיועדים, ניכוי חיסכון ומס שלילי על קרנות השתלמות, פטור ממס על דמי שכירות של דירות, ניכוי הוצאות ריבית על משכנתה, שיעורי מס חברות ותחרות מסים, פגיעה בהון האנושי, מענקי הפרטה-הון, הון שחור ואכיפה לא מספקת, ביטוח לאומי ומס בריאות - אגרות חברתיות, מס הכנסה שלילי, חוקי הסדר, ביטול התקציב הדו-שנתי, האחריות לחקיקה הפיסקלית, מחצבים, אוצרות טבע ותמלוגים. ראו פרסום בגלובס.

לנייר עמדה המלא.


2."כמה רעיונות לרפורמה במערכת המס ובאופן כללי" מאת פרופ' אסף לחובסקי, מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת ת"א.פרופ' לחובסקי מתייחס בין היתר לתופעות של השתמטות והימנעות ממס, ומציע דרכים לטיפול בהן, כגון הנהגת "חובת דיווח אוניברסלית מדי שנה למס הכנסה בדומה לחובה הקיימת בארה"ב", כ"כ הוא קורא לעדכן את מערך החקיקה בנושא הקנסות המוטלים על תכנוני מס, ולהפעילו באגרסיביות. לנייר עמדה המלא.3."מה יכול, ומה אינו יכול, הממונה על ההגבלים לעשות?" מאת ד"ר עדי אייל, ד"ר למשפטים וד"ר לכלכלה, אוניברסיטת בר אילן.

בנייר העמדה ד"ר עדי אייל מתייחס לתפקיד של רשות ההגבלים (והממונה בראשה) ביחס לריכוזיות במשק, ובין היתר, מציע שתי דרכים עיקריות העומדות לממונה על הממונה להגבלים עסקיים לפעול במישור הריכוזיות. לנייר עמדה המלא.4."צדק חברתי ובריאות" מאת ד"ר דני פילק, המחלקה לפוליטיקה וממשל, אוניברסיטת בן-גוריון.

לעמדת ד"ר דני פילק, כחלק מהפתרונות למחאה הציבורית על הממשלה לחזק את מערכת הבריאות הציבורית ולהעדיף שיקולי בריאות על פני שיקולים כלכליים. לדבריו, רק כך ניתן יהיה להשיג תיקון חברתי כולל שיגשים את ערכי השוויון והצדק במערכת הבריאות במדינת ישראל ויבטיח את בריאותם של אלו החלשים, שידם אינה משגת.

לטענתו, התמודדות אמיתית עם פערי הבריאות, מחייבת תיקון חברתי כולל. לנייר עמדה המלא.

5."משפט השלטון המקומי ואי-צדק חברתי" מאת ד"ר איסי רוזן צבי.

לטענת ד"ר איסי רוזן צבי, השלטון המקומי במדינת ישראל מצוי היום במשבר הקשה בתולדותיו, מצב זה צריך להוות זרז לקידומן של רפורמות רחבות היקף. על הגבולות המוניציפלים המשמשים כיום להפרדה לכלי לעיצובה של חברה הבנויה על הבדלים חברתיים ללא הדרה – חברה שאינה מנסה למחוק את ההבדלים בין אדם לאדם ובין קבוצות חברתיות שונות, אך גם כזו שאינה מאפשרת להדיר את ה"אחר" מתחומה.

לנייר עמדה המלא.6."רשת ביטחון ללווים הכושלים בהחזר הלוואת המשכנתא: מעורבות ממשלתית באספקת ביטוח אשראי משכנתאות מאת ד"ר גילת בן שטרית, מכללה אקדמית עמק יזרעאל והמרכז האוניברסיטאי אריאל

בנייר העמדה, טענה ד"ר בן שטרית כי המחאה הציבורית מצריכה את הממשלה לאמץ כלים שבהם תוכל לתמוך בשוק הדיור, אבל לא לגרום לזעזועים ניכרים.

כאשר הלווה לא עומד בתשלומי המשכנתא, החוק הישראלי- בניגוד לאמריקני- מאפשר גם לקחת את הדירה וגם להשאיר את הלווה בחובות אדירים. מצב זה אינו ראוי. בכדי להגן על הלווים החלשים בחברה, על הממשלה לאמץ את כלי ביטוח אשראי המשכנתאות ככלי להתערבות בשוק הדיור... לנייר עמדה המלא.7."דיור חברתי בערי פיתוח" מאת ד"ר ארז צפדיה, המחלקה למנהל ומדיניות ציבורית,מכללת ספיר, ו"במקום": מתכננים למען זכויות תכנון.

בנייר העמדה, טוען ד"ר ארז צפדיה, כי כחלק מהפתרונות למחאה הציבורית, על הממשלה לגלות מעורבות רחבה בתחום הדיור, ולהשקיע משאבים ציבוריים במדיניות ההתחדשות העירונית, כאשר עקרונות בסיסיים של דיור בהישג יד חייבים להיכלל בעיצוב מדיניות הדיור בערי הפיתוח, תוך בחינה מתמדת של התאמתם לאינטרסים והצרכים המקומיים. בכלל זה יש לבחון תמהיל חברתי, התחדשות עירונית, הימנעות מהקמת שכונות חדשות שיעצימו את ההתבדלות החברתית, התאמה לצרכי כלל האוכלוסייה ובכללה זו הענייה ביותר.. לנייר עמדה המלא.8."רגולציה, מי צריך את זה בכלל?" מאת ד"ר יאיר שגיא, הפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה.

בנייר העמדה, מבקר ד"ר יאיר שגיא את הגישה לפיה כל רגולציה הינה "התערבות זרה" במהלכה התקין והמיטיב של ידו הנעלמה של השוק, ולפיכך, רגולציה חייבת להיות החריג ולא הכלל. ד"ר שגיא בוחן בחינה היסטורית-ביקורתית את הגישה האמורה. תמציתה של הביקורת הוא בטענה שקיומה של חברה מאורגנת, וקיומו של שוק כלכלי בתוך כך, מושתתים תמיד על קשת רחבה של הסדרים רגולטורים מקיפים. במילים אחרות, העמדה לפיה השוק הינו "חופשי" ואוטונומי, במובן שמהלכו נקבע רק על ידי רצונם הפרטי של האזרחים, היא עמדה מופרכת. עמדה זו מופרכת שכן היא מתעלמת מכוחם המעצב של הכללים המשפטיים, לפיהם פועלת הכלכלה, ומהשפעתה המעצבת של המדינה (בין השאר, כסוכנות אכיפה מרכזית) על מהלכו של המשק. לפיכך, עמדה זו מונעת דיון ציבורי חשוב בדבר הכיוון שאליו צריך להוביל המשק ובדבר מבנים משקיים חלופיים שאולי עלינו לשקול.

לנייר עמדה המלא.

9."תקשורת לכל- מפת התקשורת במצע הצדק החברתי" מאת פרופ' עמית שכטר,מנהל-משותף, המכון למדי


;