"המקרקעין הם נכס יחיד במינו מבין נכסיה של המדינה. קשה להפריז בחשיבותם לחברה ולמדינה. אם האומה ומפעלה התרבותי הם ה"נשמה" של העם, הרי שמקרקעיה הם ה'גוף' שלו" (בג"ץ 244/00, עמ' 62).

מי אנחנו

האגודה לצדק חלוקתי פועלת לקידום ניהול והקצאה צודקים, שקופים ושוויוניים של משאבי קרקע וסביבה בישראל, מתוך החשיבות החברתית העצומה של משאבים אלו. האגודה פועלת במספר מישורים במקביל: ניטור וניתוח המדיניות המשאבית ("הלנד-וואטש"), קידום פעילות משפטית והוצאת ניוזלטר חודשי, המסכם את ממצאי "הלנד-וואטש" בגיליונות מרוכזים. קרקע היא משאב ראשוני ורב-ערך. לזכויות בקרקע ובמשאביה - כמו מים, מחצבים ודיור - יש ערך כלכלי וחברתי ניכר, במיוחד בישראל...

"המקרקעין הם נכס יחיד במינו מבין נכסיה של המדינה. קשה להפריז בחשיבותם לחברה ולמדינה. אם האומה ומפעלה התרבותי הם ה"נשמה" של העם, הרי שמקרקעיה הם ה'גוף' שלו" (בג"ץ 244/00, עמ' 62).

קרא עוד >